Helsingfors utarbetar principer för etisk användning av data och artificiell intelligens

Helsingfors har utarbetat principer för etisk användning av data och artificiell intelligens. Helsingfors vill använda data och artificiell intelligens ansvarsfullt och etiskt samt vara en vägvisare för andra.
Helsinki on laatinut datan ja tekoälyn eettiset periaatteet, joita on yhteensä kahdeksan. Bild: Helsinki Partners / Marek Sabogal, N2 Albino
Helsinki on laatinut datan ja tekoälyn eettiset periaatteet, joita on yhteensä kahdeksan. Bild: Helsinki Partners / Marek Sabogal, N2 Albino

Med hjälp av data och artificiell intelligens kan staden mer effektivt än förut automatisera funktioner och förbättra tjänsternas kvalitet, och därför vill man utnyttja dessa mer. Detta medför emellertid etiska frågor, och därför har principerna utarbetats.

Data samlas i en stor del av stadens verksamhet, till exempel inom trafiksystemen eller vid användning av stadens tjänster. Artificiell intelligens är ett verktyg med vilket man kan möjliggöra, stödja och effektivera utnyttjandet av stadens data. 

De etiska principerna är sammanlagt åtta 

De etiska principerna är sammanlagt åtta, och genom att följa dem minimerar staden riskerna förknippade med data och artificiell intelligens.

De etiska principerna är:

 • Människan i fokus
  • Vi utvecklar tjänster som utnyttjar data och artificiell intelligens för människornas bästa och genom att lyssna på dem.
 • Transparens
  • Vi informerar så förståeligt som möjligt hur och var vi utnyttjar data och artificiell intelligens.
 • Förklarbarhet
  • Vi kan förklara funktionslogiken för ett enskilt resultat eller en enskild algoritm på ett begripligt sätt. 
 • Rättvisa och jämställdhet 
  • Utgångspunkten för användningen av data och lösningarna för artificiell intelligens är att respektera allas människovärde och rättigheter. 
 • Ansvar och upprätthållande av förtroende
  • Vi anvisar för alla tjänster som utnyttjar artificiell intelligens en ansvarsinstans som våra klienter kan kontakta.
 • Sekretess 
  • Vi behandlar personuppgifter omsorgsfullt och på ett datasäkert sätt under systemets hela livscykel.
 • Säkerhet 
  • Systemen som utnyttjar data och artificiell intelligens är väl skyddade och kontrollerade
 • Under människans kontroll
  • Den ansvariga kan följa upp och övervaka systemets funktioner och vid behov ingripa i det.

Principerna omfattar även en frågelista med hjälp av vilken stadens utvecklare av den artificiella intelligensen kan bedöma hur principerna genomförs i praktiken.Helsingfors kallar stadsborna, personalen och företagen att höra mer om principerna

Helsingfors kallar sina invånare, sin personal och sina företag att höra mer samt att diskutera de etiska principerna kring data och artificiell intelligens. Vid evenemangen presenterar stadens representanter som har utarbetat de etiska principerna dem, varefter linjedragningarna främjas genom gemensam diskussion. 

Det för alla stadsinvånare öppna diskussionsevenemanget ordnas torsdagen den 8 december klockan 17.30–19.30 på Evenemangstorget i Helsingfors stadshus (ingång från Norra Esplanaden 11–13).