Hyppää pääsisältöön

Helsinki laati periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle

Helsinki on laatinut periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle. Helsinki haluaa käyttää dataa ja tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti sekä toimia suunnannäyttäjänä muille.
Helsinki on laatinut datan ja tekoälyn eettiset periaatteet, joita on yhteensä kahdeksan. Kuva: Helsinki Partners / Marek Sabogal, N2 Albino
Helsinki on laatinut datan ja tekoälyn eettiset periaatteet, joita on yhteensä kahdeksan. Kuva: Helsinki Partners / Marek Sabogal, N2 Albino

Datan ja tekoälyn avulla kaupunki voi aiempaa tehokkaammin automatisoida toimintoja ja parantaa palveluiden laatua, ja siksi niitä halutaan hyödyntää enemmän. Tähän liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksiä, minkä takia periaatteet on laadittu.

Dataa kertyy suuressa osassa kaupungin toimintaa, esimerkiksi liikenteen järjestelmissä tai kaupungin palveluita käytettäessä. Tekoäly on työkalu, jolla kaupungin datan hyödyntämistä voi mahdollistaa, tukea ja tehostaa. 

Eettisiä periaatteita yhteensä kahdeksan 

Periaatteita on kahdeksan, ja niitä noudattamalla kaupunki minimoi dataan ja tekoälyyn liittyviä riskejä.

Eettiset periaatteet ovat:

 • Ihmislähtöisyys
  • Kehitämme dataa ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita ihmisten hyväksi ja heitä kuunnellen.
 • Läpinäkyvyys
  • Viestimme mahdollisimman ymmärrettävästi, miten ja missä hyödynnämme dataa ja tekoälyä.
 • Selitettävyys
  • Pystymme selittämään yksittäisen tuloksen tai algoritmin yleisen toimintalogiikan ymmärrettävästi. 
 • Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus 
  • Datan käytön ja tekoälyratkaisujen lähtökohtana on jokaisen ihmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen. 
 • Vastuu ja luottamuksen ylläpitäminen
  • Osoitamme jokaiselle tekoälyä hyödyntävälle palvelulle vastuutahon, johon asiakkaillamme on mahdollisuus saada yhteys.
 • Yksityisyys 
  • Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti järjestelmän koko elinkaaren ajan.
 • Turvallisuus 
  • Dataa ja tekoälyä hyödyntävät järjestelmät ovat hyvin suojattuja ja hallittuja
 • Ihmisen kontrollissa
  • Vastuussa oleva henkilö pystyy seuraamaan ja valvomaan järjestelmän toimintaa sekä tarvittaessa puuttumaan siihen.

Periaatteet sisältävät myös kysymyslistauksen, jonka avulla kaupungin tekoälykehittäjät voivat arvioida periaatteiden käytännön toteutumista.

Helsinki kutsuu kaupunkilaisia, henkilöstöä ja yrityksiä kuulemaan lisää periaatteista

Helsinki kutsuu asukkaitaan, henkilöstöään ja yrityksiä kuulemaan lisää sekä keskustelemaan datan ja tekoälyn eettisistä periaatteista. Tilaisuuksissa eettisiä periaatteita laatineet kaupungin edustajat esittelevät periaatteita, jonka jälkeen linjauksia edistetään yhdessä keskustellen. 

Kaikille kaupungin asukkaille avoin keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 8. joulukuuta kello 17:30–19:30 Helsingin kaupungintalolla Tapahtumatorilla (sisäänkäynti Pohjoisesplanadi 11–13). 

Uutinen on julkaistu 22.11. ja sitä on päivitetty 7.12.