Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om planlösningar som främjar byggandet av Västra boulevardstaden och snabbspårvägen i västra Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 30 augusti detaljplanelösningara för Haga cirkulationsplats och Vichtisvägen samt detaljplaneändringar för Hoplaksvägen och dess närområden Bägge planlösningarna anknyter till byggandet av Västra boulevardstaden och snabbspårvägen i västra Helsingfors.
Illustration över Haga cirkulationsplats sett från väster.
Illustration över Haga cirkulationsplats sett från väster. Bild: Helsingfors detaljplanläggningstjänst.

Planlösningen för Haga cirkulationsplats och Vichtisvägen är en del av detaljplaneringen av Västra boulevardstaden. Den gör det möjligt att bygga nya gatu- och infrastrukturarrangemang på norra delen av Hoplaksvägen för snabbspårvägen i västra Helsingfors och stadsboulevarden. 

Planlösningen gör det också möjligt att bygga Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, som betjänar västra Helsingfors, och tre kvarter för verksamhetslokaler på Haga cirkulationsplats område. Målet är att ändra det nuvarande trafikområdet för Haga cirkulationsplats   till stadsbildsmässigt högklassiga kvarter med tanke på stadsbilden och bilda den lummiga Västra Hagaplatsen mellan kvarteren. 

Det viktigaste målet för detaljplaneneändringen för gatuområdet och området vid Hoplaksvägen är att möjliggöra byggandet av snabbspårvägen i västra Helsingfors längs Hoplaksvägen. 

Detaljplanen skapar också förutsättningar för markanvändning i områdets omgivning: Hoplaksvägen får en ny linje så att det går att placera bostäder och verksamhetslokaler längs vägen. Dessutom skyddar detaljplanen IBM:s före detta huvudkontor och gör det möjligt att placera lokaler för företag inom olika branscher samt lokaler för utbildning och småbarnspedagogik i byggnaden.

Målet är att Hoplaksvägen blir en boulevardaktig gata där trafiken fungerar och som samtidigt är så trivsam och grön som möjligt.

Nya bostäder för cirka 130 invånare på Enåsvägen på Drumsö

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för Enåsvägen på Drumsö. 

Planlösningen gör det möjligt att bygga fyra nya flervåningshus på tomterna bredvid Lökuddsparken. De nuvarande bostadshusen från 1960-talet som finns på tomten ska rivas. 

De nya bostadshusen i tre eller fem våningar kommer att ha bostäder för cirka 130 invånare.

Dessutom godkände stadsfullmäktige en planlösning för Energikvarteret i Sörnäs och utnämnde ledamöter i stadsstyrelsen, dess sektioner och nämnderna. 

Alla beslut och eventuella omröstningar från stadsfullmäktiges sammanträde den 30 augusti finns i beslutsmeddelande.