Kaupunginvaltuusto päätti Läntisen bulevardikaupungin ja Länsi-Helsingin pikaraitiotien rakentamista edistävistä kaavaratkaisuista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. elokuuta kokouksessaan Haagan ympyrän ja Vihdintien kaavaratkaisut sekä Huopalahdentien ja sen ympäristön kaavamuutokset. Molemmat kaavaratkaisut liittyvät Läntisen bulevardikaupungin ja Länsi-Helsingin pikaraitiotien rakentamiseen.
Haagan ympyrön havainnekuva lännestä katsottuna. Kuva: Helsingin asemakaavoituspalvelu
Haagan ympyrön havainnekuva lännestä katsottuna. Kuva: Helsingin asemakaavoituspalvelu

Haagan ympyrän ja Vihdintien kaavaratkaisu on osa Läntisen bulevardikaupungin asemakaavoitusta. Se mahdollistaa Länsi-Helsingin pikaraitiotien ja kaupunkibulevardin uusien katu- ja infrajärjestelyjen rakentamisen Huopalahdentien pohjoisosaan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa myös uuden, Länsi-Helsinkiä palvelevan Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä kolmen toimitilakorttelin rakentamisen Haagan ympyrän alueelle. Tavoitteena on, että nykyinen Haagan ympyrän liikennealue muuttuu kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi kortteleiksi, ja kortteleiden väliin muodostuu vehreä Länsi-Haagan aukio.

Huopalahdentien katualueen ja ympäristön asemakaavan muutoksen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa Länsi-Helsingin pikaraitiotien rakentaminen Huopalahdentielle.

Kaava luo myös edellytykset aluetta ympäröivälle maankäytölle: Huopalahdentie linjataan uudelleen niin, että sen varrelle on sijoitettavissa asuin- ja toimitilarakentamista. Lisäksi kaavaratkaisulla suojellaan IBM:n entinen pääkonttori ja mahdollistetaan eri alojen yritysten sekä opetus- ja varhaiskasvatustilojen sijoittuminen rakennukseen.

Tavoitteena on rakentaa Huopalahdentiestä bulevardimainen katu, joka on liikenteellisesti toimiva ja samalla mahdollisimman viihtyisä ja vehreä.

Lauttasaaren Katajaharjuntielle uusia asuntoja noin 130 asukkaalle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös asemakaavan muutoksen Lauttasaaren Katajaharjuntielle. Kaavaratkaisu mahdollistaa neljän uuden asuinkerrostalon rakentamisen Laukkaniemen puiston viereisille tonteille. Tonteilla olevat nykyiset, 1960-luvulla rakennetut asuinrakennukset puretaan.

Uusiin 3- ja 5- kerroksisisiin rakennuksiin tulee asuntoja noin 130 asukkaalle.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten Energiakorttelin kaavaratkaisun ja nimesi jäseniä kaupunginhallitukseen, sen jaostoihin sekä lautakuntiin.

Kaikki kaupunginvaltuuston 30. elokuuta kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulta.