Helsingfors stads gymnasier och Stadin AO populära i vårens gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet fick 3 418 studerande en studieplats på Helsingfors stads gymnasier och 2 165 studerande på det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO). Namnen på de nya studerande som valts i den gemensamma ansökan till stadens gymnasier och Stadin AO publiceras den 13 juni.
Stadens gymnasier och Stadin AO publicerar namnen på sina nya studerande på sina egna webbsidor. Bild: Aleksi Poutanen
Stadens gymnasier och Stadin AO publicerar namnen på sina nya studerande på sina egna webbsidor. Bild: Aleksi Poutanen

Stadens gymnasier och Stadin AO publicerar namnen på sina nya studerande på sina egna webbsidor. Endast namnen på dem som har gett tillstånd till publicering kommer att finnas framlagda.

De som har fått en studieplats kommer att få ett personligt antagningsbrev med noggrannare instruktioner om hur de bekräftar att de tar emot studieplatsen. Studieplatsen ska tas emot senast 27.6.2024.

Det finns sammanlagt 5 917 nybörjarplatser vid stadens gymnasier och Stadin AO för dem som har sökt en studieplats i den gemensamma ansökan. I vårens gemensamma ansökan sökte 6 300 förstahandssökande till dessa platser.

– Det är mycket glädjande att Stadin AO och stadens gymnasier igen har intresserat ungdomarna. Våra läroinrättningar på andra stadiet ger god vägkost för fortsatta studier och arbetslivet. Korsstudierna mellan gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den fria bildningen utvidgar studiemöjligheterna ytterligare, konstaterar Harri Korhonen, direktör för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete vid Helsingfors stad.

Störst intresse för Etu-Töölön lukio och tandteknik 

Helsingfors stad har 15 gymnasier, av vilka tre är svenskspråkiga. Av alla ansökningsönskemål var det flest sökande till gymnasiet Etu-Töölön lukio och flest förstahandssökande i förhållande till antalet studieplatser till gymnasiet Mäkelänrinteen lukio. 

3 418 ungdomar fick en studieplats på stadens gymnasier. Antalet förstahandssökande var 4 326, av vilka 576 sökte till svenskspråkiga gymnasier och 3 750 till finskspråkiga gymnasier. 

Medeltalsgränsen var 7,92 på Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasier och 7,08 på de finskspråkiga gymnasierna. Den lägsta medeltalet för antagning till gymnasiet varierar i Helsingfors, eftersom antalet sökande, de sökandes medeltal och antalet nybörjarplatser på gymnasierna varierar från år till år. 

I den gemensamma ansökan erbjöd Stadin AO 27 yrkesinriktade grundexamina. 2 165 sökande fick en studieplats vid Stadin AO. Antalet förstahandssökande (inklusive TUVA, det vill säga den finskspråkiga Hux-utbildningen) var 1 968.

De populäraste studiealternativen var tandtekniken, läkemedelsbranschen, mediebranschen och visuell framställning, el- och automationsbranschen, instrumentvårdsbranschen samt hår- och skönhetsbranschen. 

Flexibel ansökan till gymnasierna och Stadin AO året runt

I den gemensamma ansökan fanns det 1 476 sökande till utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA/Hux-utbildningen), av vilka 111 var förstahandssökande. 

Om en ung person inte får en studieplats på andra stadiet i den gemensamma ansökan, kan hen söka en studieplats på gymnasier eller Stadin AO flexibelt året runt. På hösten, vintern och våren är det möjligt att söka studieplatser som blir lediga under läsåret. I sommarens ansökan erbjuds studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. 

Den egna skolans elevhandledare hjälper att ansöka på sommaren och vid behov även i augusti. I sista hand kan den sökande anvisas en studieplats inom TUVA/Hux-utbildningen.