Helsingfors stad har anställt 28 stycken skolcoacher till skolorna

Helsingfors stad har tillsvidareanställt 3 skolcoacher till de svenskspråkiga skolorna och 25 skolcoacher till de finskspråkiga skolorna (lista över skolor finns i slutet av texten). Skolcoachen kompletterar andra yrkesverksamma på skolan, såsom kuratorn och psykologen. Med sin kompetens och verksamhet bidrar alla dessa till att skapa en god vardag i skolan.
Bild: Adobe Stock

Skolcoachen spelar en viktig roll i skolans vardag

Gemenskap, sammanhållning, mångprofessionellt samarbete och elevernas gruppbildning bidrar till skolornas fungerande vardag. Enligt undersökningar (Karvi, 2022) och praktisk erfarenhet behöver eleverna fler vuxna i skolorna som har tid att småprata utan brådska, fråga hur eleverna mår och vara närvarande. Helsingfors har svarat på detta behov genom att utveckla skolcoachverksamheten sedan 2019.

Staden satsar på elevernas välbefinnande, trivseln i skolan, gemenskapen och elevernas deltagande. Trivseln i skolan och erfarenheterna av gemenskapen har visat sig ha positiva effekter på elevernas lärande. 

Skolcoachens uppgift är att tillsammans med den övriga personalen på skolan fungera som en trygg vuxen som bland annat möter och lyssnar på eleverna, förebygger mobbning och ensamhet samt främjar en känsla av gemenskap och en god laganda.

– Jag är ytterst glad över att vi kunnat etablera den verksamhet som vi med hjälp av extern finansiering under de senaste åren kunnat utveckla. Skolcoacherna har visat sig vara ett oerhört viktigt stöd för barn och unga i våra skolor, en ytterligare trygg vuxen som alltid finns till hands och har tid, säger Niclas Rönnholm, chef för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. 

En skolcoach är en ny arbetstagare i skolan – hen undervisar eller utvärderar inte utan fokuserar på att möta elever och stödja deras välbefinnande. Skolcoachen finns där eleverna är. Hen är till exempel tillgänglig under rasterna och har tid att lyssna på eleverna. Hen stöder eleverna i att arbeta tillsammans och handleder dem till meningsfulla aktiviteter i samband med skoldagarna. Skolcoachen deltar i det pedagogiska arbetet med sin yrkeskompetens. Tillsammans med de andra vuxna på skolan ser skolcoachen till att varje elev hittar sin plats i skolgemenskapen. Att skapa en känsla av gemenskap och öka en känsla av säkerhet stärker anknytningen till skolan. 

När skolcoachverksamheten utvärderades 2021 upplevde skolpersonalen att skolcoachernas arbete har stärkt samspelet mellan eleverna och förbättrat den allmänna trivseln i skolan. Enligt personalen har många slags elever nytta av skolcoachens arbete. Bland eleverna som fick hjälp nämndes elever utan vänner, elever som får mycket negativ respons och ungdomar som har svårt att reglera sina känslor eller som lätt hamnar i konflikter. Eleverna berättade vad skolcoacherna hade hjälpt dem med:

 ”Hjälper i gräl och nöd.”
”Stöder när jag har en dålig dag.”
”Coachen är trevlig och jag blir glad av att tala med hen.”
”Jag har fått mer information om känslor.”
”Jag får hjälp med mobbning och kan prata om saker."

Elevernas välbefinnande främjas genom samarbete

Skolcoacherna i Helsingfors samarbetar mångprofessionellt med andra aktörer, såsom ungdomstjänsterna, församlingen, polisen, socialtjänsterna och den tredje sektorn. Skolcoachens samarbete med andra aktörer kan till exempel gälla gruppsammanhållningen i klassen.

Samarbetet med vårdnadshavare och skolans personal är en del av skolcoachens arbete. Skolcoachen främjar vårdnadshavarnas delaktighet i skolvardagen och stärker känslan av gemenskap mellan hem och skola. 

Skolor med skolcoacher från och med den 1.8.2023

Svenskspråkiga skolor 

•    Grundskolan Norsen 
•    Botby Grundskola 
•    Hoplaxskolan

Finskspråkiga skolor 

•    Aurinkolahden peruskoulu
•    Hiidenkiven peruskoulu
•    Itäkeskuksen peruskoulu
•    Kankarepuiston peruskoulu
•    Kannelmäen peruskoulu
•    Keinutien ala-asteen koulu
•    Kontulan ala-asteen koulu
•    Käpylän peruskoulu
•    Laajasalon peruskoulu
•    Laakavuoren ala-asteen koulu
•    Latokartanon peruskoulu
•    Maatullin peruskoulu
•    Malmin peruskoulu
•    Merilahden peruskoulu
•    Myllypuron peruskoulu
•    Pitäjänmäen peruskoulu
•    Porolahden peruskoulu
•    Puistopolun peruskoulu
•    Pukinmäenkaaren peruskoulu
•    Suutarinkylän peruskoulu
•    Vesalan peruskoulu
•    Vuoniityn peruskoulu