Helsingin satsaukset Maria 01 -kasvuyrityskeskittymään ovat tuottaneet lähes 10 000 uutta työpaikkaa

Vuonna 2016 entiseen sairaalaan avatun Maria 01 -startup-kampuksen yritykset olivat vuoteen 2022 loppuun menneessä luoneet yli 9 500 työpaikkaa, ja maksaneet palkkoja lähes 466 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät kaupunginhallituksen elinkeinojaoston maanantaina 8.4. käsittelemässä katsauksessa. Kampus on nykyään yksi Euroopan merkittävimmistä kasvuyritysten keskittymistä.
Tällä hetkellä Maria 01:n yhteisössä toimii enemmän kuin 180 yritystä ja 1 400 jäsentä yli 40 eri maasta.  Kuva: Wasim Al-Nasser, Maria 01
Tällä hetkellä Maria 01:n yhteisössä toimii enemmän kuin 180 yritystä ja 1 400 jäsentä yli 40 eri maasta. Kuva: Wasim Al-Nasser, Maria 01

Maria 01 -kasvuyrityskeskittymän kehitystä esittelevän tilannekatsauksen mukaan Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on myöntänyt Startup Maria Oy:lle kaupungin innovaatiorahaston varoista yhteensä 1 782 439 euroa vuosina 2018–2024. Lisäksi kaupunki on kohdentanut Startup Maria Oy:n käyttämien kiinteistöjen ja infrojen kehittämiseen ja vuokriin yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa vuosina 2016–2023. Samaan aikaan kampuksen yritykset onnistuivat itse keräämään yhteensä yli 917 miljoonaa euroa pääomasijoituksia. Tällä hetkellä Maria 01:n yhteisössä toimii enemmän kuin 180 yritystä ja 1 400 jäsentä yli 40 eri maasta. Vuonna 2023 Maria 01 sai ennätysmäärän uusia hakemuksia, yli 170 kappaletta. Kysyntä tiloille on jatkuva ja vain noin 40 % hakeneista yrityksistä voidaan ottaa jäseniksi.
 

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki jatkaa Maria 01 startup -keskittymän kehittämistä. Tavoitteena on laajentaa palvelujen tarjontaa ja vahvistaa kansallista ja kansainvälistä verkostoa. Vuonna 2023 voimaan tullut asemakaava mahdollistaa uuden, noin 50 000 kerrosneliömetrin korttelin rakentamisen alueelle. Laajennuksen jälkeen kampukselle mahtuu useita satoja toimijoita ja arviolta 5 000 työntekijää. Rakentaminen on käynnistynyt kaupungin suunnitelmien mukaisesti. 
 

Tilannekatsaus kaupungin yrityspalveluiden järjestämisestä
 

Elinkeinojaosto kuuli myös tilannekatsauksen Helsingin kaupungin yrityspalveluiden järjestämisestä. Katsauksessa todetaan muun muassa, että tämänhetkinen tilanne on vaikea monelle yrittäjälle. Yrityspalveluiden käyttäjät ovat kuitenkin erittäin tyytyväisiä kaupungin yrityspalveluihin. Yrityksen perustaminen on monelle haastavaa ja ilman kaupungin tarjoamia palveluita moni yritys olisi voinut jäädä perustamatta. 
 

Start-upeille suunnattuun valmennukseen osallistui 137 yritystä vuonna 2023 ja nämä keräsivät asiakasrahoitusta 11,1 miljoonaa euroa. Tutkimuslähtöiseen terveysteknologia-alan alkuvaiheen startup-yrityksille tarkoitettuun hautomo-ohjelmaan (Health Incubator Helsinki) osallistui vuonna 2023 45 asiakasta, jotka keräsivät rahoitusta 11,5 miljoonaa euroa. Innovaatioyhteistyötä tehtiin 55 yrityksen kanssa ja erilaisia pilotteja käynnistettiin 36.
 

Elinkeinojaosto merkitsi molemmat katsaukset tiedoksi. Jaosto päätti myös jatkaa tonttivarausta Jätkäsaaressa.
 

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.
 

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 6. toukokuuta 2024.

 

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.