Helsingfors Resetjänsts webbsidor förnyas

Helsingfors Resetjänsts webbsidor förnyas under maj 2023. På de nya sidorna kommer du att hitta information om Helsingfors Resetjänsts verksamhet, beställning och avbeställning av resor, servicekanaler och självriskandelar. På sidorna finns det i fortsättningen också de aktuella nyheterna om Helsingfors Resetjänst. Du hittar de nya sidorna efter att de publicerats på samma kortadress som tidigare: helsinginmatkapalvelu.fi.
Helsingfors Resetjänsts nya webbsidor.
Helsingfors Resetjänsts nya webbsidor.

I och med förnyelsen får sidorna ett nytt utseende i linje med Helsingfors stads andra webbsidor. Vi har strävat efter att innehållet på de nya sidornas ska vara användarvänligt och tillgängligt och sidstrukturen tydlig, så att informationen och servicekanalerna är lättillgängliga för kunderna oavsett med vilken typ av enhet de surfar på sidan. De nya sidorna publiceras också på svenska och engelska.

Bättre webbsidor tillsammans

De nya webbsidornas innehåll har utarbetats tillsammans med experter och vi har tagit till oss den respons som vi fått genom användarenkäter och verkstäder som staden har genomfört. Sidornas funktion kommer i ett senare skede också att testas med Resetjänstens kunder. Efter publiceringen ska sidornas innehåll utvecklas kontinuerligt till exempel utifrån responsen från kunderna.

Därför hoppas vi att kunderna ger respons på Helsingfors Resetjänsts nya sidor efter publiceringen. Respons kan lämnas via e-post helsinginmatkapalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon: 09 231 23 012(Link startar ett telefonsamtal).