Helsingfors önskar alla en bra dag på den internationella dagen för ren luft

Den internationella dagen för ren luft firas årligen den 7 september. Dagens syfte är att öka kunskaperna om vikten av en god andningsluft och om åtgärderna för att minska luftföroreningarna. Helsingfors stad förbereder för närvarande en ny luftvårds- och bullerbekämpningsplan för åren 2024–2029. I samband med beredningen kan stadsborna testa och dela med sig av sina kunskaper om luftvård och bullerbekämpning i ett quiz som öppnas på dagen för ren luft!
cyklister i Helsingfors
Luftkvaliteten i Helsingfors är ganska god i internationell jämförelse. Bild: Jussi Helsten

Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de föregående årtiondena och är ganska god i internationell jämförelse. Avgaserna från trafiken, gatudammet och småpartiklarna från eldstäder i privata hushåll orsakar ändå fortsättningsvis skada för människornas hälsa och trevnad.

Buller försämrar kvaliteten och trivsamheten i levnadsmiljön och långvarigt, kraftigt buller kan också påverka hälsan negativt. I Helsingfors orsakar vägtrafiken mest bullerolägenheter. Många Helsingforsbor bor i områden med mycket höga bullernivåer.

Staden förbereder en ny luftvårds- och bullerbekämpningsplan för åren 2024–2029

Luftvårds- och bullerbekämpningsplanen bereds nu för första gången som en och samma plan, eftersom luftvård och bullerbekämpning är nära förknippade. Planen innehåller målen och åtgärderna för luftvård och bullerbekämpning i Helsingfors för de kommande fem åren. Planen färdigställs sommaren 2024.

Testa dina kunskaper och säg din åsikt

Vill du veta vilka alla faktorer som påverkar trafikbullret? Vill du berätta hur dina drömmars Helsingfors låter eller doftar år 2050?

Testa dina kunskaper om luftvård och bullerbekämpning i det lätta quizet om ämnet. I slutet av quizet kan du lämna kommentarer eller iakttagelser till experterna som bereder luftvårds- och bullerbekämpningsplanen. Arbetsgruppen behandlar kommentarerna som bakgrundsmaterial när planen utarbetas.

Du kan svara på quizet under perioden 7 september–8 oktober. Vi lottar ut tre presentkort för säsongsunderhållet av cykeln (värde 109 €) bland deltagarna som lämnar sina kontaktuppgifter.

Experterna på luftvård och bullerbekämpning kan även träffas kl. 12–18 på Bilfria dagen den 22 september på Medborgartorget. Välkommen att diskutera luftkvaliteten och ljudmiljön i Helsingfors!