Helsingfors och Slush samarbetar för att få experter och ny företagsverksamhet till staden

Helsingfors stad och evenemanget Slush för tillväxtföretag har fortfarande ett gemensamt mål. Utöver att stödja tillväxtföretag vill man öka internationella aktörers medvetenhet om Helsingfors, som rankas högt för sitt startup-ekosystem och sin livskvalitet. Den nya, kreativa, växande och innovativa startup-gemenskapen är ett av Helsingfors främsta trumfkort i den hårda konkurrensen mellan städer.
Startup-evenemang Slush
Helsingfors och Slush samarbetar mångsidigt. Bild: Slush / Katriina Autio

Helsingfors stad är samarbetspartner till Slush, som ordnas på Mässcentrum 30.11–1.12. Slush, som är ett av världens största evenemang för tillväxtföretag, samlar i år omkring 13 000 deltagare och 3 000 placerare.

"Slush är en viktig samarbetspartner för Helsingfors i vår strävan efter att få nya företag, investeringar och experter till staden. Evenemanget har haft en betydande roll i att göra Helsingfors mer känt och förbättra stadens livskraft, samt i att locka tillväxtföretag. Att skapa nya kontakter och fördjupa gamla hör till kärnan i Slush-gemenskapen, och vi är mycket stolta över att Slush har etablerat sig som ett betydande internationellt evenemang i Helsingfors”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Staden har bjudit in många internationella placerare och andra gäster till Slush huvud- och sidoevenemang. Helsingfors affärsmöjligheter och stadens eget serviceutbud presenteras för placerare, företag som utvidgar sin verksamhet, startup-företag och internationella medier.

Staden står också värd för Helsinki Lounge under Slush huvudevenemang, där man kan ta del av mångsidigt program för olika målgrupper, från placerare till startup-företag. 

Digital teknologi och gröna lösningar intresserar 

Tillväxtföretagen är en betydande faktor i lösandet av de globala problemen. Hållbar grön tillväxt och lösningar för detta eftersträvas bland annat inom områdena för cirkulär ekonomi, den byggda miljön, elektrifiering av trafiken och hälsoteknologi. De tillväxtföretag som har samlat in mest finansiering under de senaste åren fokuserar på digital teknologi i sin affärsverksamhet.

”Helsingfors ambitiösa mål är att vara Europas ledande plattform för försök och nyskapande affärsverksamhet samt impact-investeringar. För att uppnå målen måste vi även lyckas locka internationella experter, och vår samarbetspartner Slush har en stor betydelse i detta arbete”, framhåller Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Helsingfors och Slush samarbetar mångsidigt bland annat inom kommunikation. Dessutom genomförs en besökarundersökning under Slush, genom vilken man kartlägger hur intressant staden är bland tillväxtföretagare och utvecklar attraktiviteten ytterligare utifrån svaren. Helsingfors erbjuder också deltagarna i Slush information om företags- och placeringsverksamhet samt tips om bland annat stadens restaurang- och kulturutbud under Slush-besöket. 

Affärsmöjligheterna i Helsingfors och stadens tjänster för tillväxtföretag lyfts fram starkt

Värdet på startup-företagen i Helsingforsregionen mäts redan i miljoner. Även stadens åtgärder bidrar till detta. Helsingfors har en försöksplattform, ”Testbed Helsinki”, som erbjuder företag möjlighet till försök i verkliga stadsmiljöer. Samtidigt skapas lösningar på olika utmaningar i stadslivet.

Under Slush presenteras projektet FAIR (Finnish AI Region), som samordnas av staden och som stöder användningen av artificiell intelligens i små och medelstora företag. Projektet, som inleddes förra året, har valts ut för delfinansiering som en del av EU-kommissionens program Digitala Europa och ett nätverk av 151 europeiska digitala innovationshubbar.

”Helsingfors påskyndar startup-företags utveckling i det tidiga skedet genom att erbjuda handledningstjänster och branschspecifika inkubatortjänster inom områdena för hälsoteknologi, teknologi för lärande och innovativa stadslösningar. Till stadens fokusområden hör också ett intensivt samarbete med högskolorna. I inkubatorerna möts finländsk toppforskning, företagare, studerande med intresse för företagande och hela huvudstadsregionens innovations- och företagsgemenskap med internationella samarbetspartner”, sammanfattar Paula Miettinen, chef för enheten för företagstjänster vid Helsingfors näringslivsavdelning. 

Tjänster för tillväxtföretag som erbjuds av Helsingfors stad och dess samarbetspartner 

Maria 01 är ett icke-vinstdrivande startup-centrum och Nordens ledande startup-campus. I Maria 01:s lokaler verkar startup- och tillväxtföretag, venture capital-fonder och andra aktörer inom startup-ekosystemet. 
Testbed Helsinki är stadens försöksplattform, där företag samt forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer kan testa och utveckla nya produkter och tjänster tillsammans med staden. 
Läs mera av Maria 01(Länk leder till extern tjänst) (bara på engelska)

Business Helsinki Accelerator stöder i synnerhet startup-företag i inkubator- och accelerationsskedet som siktar på den internationella marknaden och team som kommit förbi idéskedet med produkten eller tjänsten som de vill utveckla. Acceleratorns tjänster är avgiftsfria och företagen kan söka sig till dem när som helst. Läs mera av Business Helsinki Accelerator

Helsinki Partners är ett bolag som ägs av Helsingfors stad, som fokuserar på internationell marknadsföring av staden samt på att locka investeringar och experter. Helsinki Partners erbjuder utländska företag och placerare en väg till det lokala ekosystemet och lockar hundratals internationella aktörer till Helsingfors. 
Läs mera av Helsinki Partners(Länk leder till extern tjänst) (bara på engelska)

Urban Tech Helsinki  -inkubatorn söker efter hållbara lösningar för staden. Dess tyngdpunkter är ren energi, transport, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, avfallshantering och urban matproduktion. Inkubatorns mål är att locka experter och företag till huvudstadsregionen samt att stödja och sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningscentrerade företag och deras tillväxt i det inledande skedet.
Läs mera av Urban Tech Helsinki -inkubatorn(Länk leder till extern tjänst) (bara på engelska)

Health Incubator Helsinki  är Nordens enda långvariga inkubatorprogram med fokus på hälsa. Det stöder utveckling av hälsoinnovationer, forskningsprojekt och forskningskompetens till internationell affärsverksamhet och lockar experter och företag till Helsingfors genom att erbjuda skräddarsytt mentorskap, handledning och stöd för utveckling av affärsverksamhet i upp till tre år.
Läs mera av Health Incubator Helsinki(Länk leder till extern tjänst) (bara på engelska)

Genom Campusinkubatorprogrammet stöder staden högskolor i Helsingfors i att grunda och upprätthålla inkubatorer på sina centrala campus. Syftet med campusinkubatorerna är att föra samman finländsk toppforskning, studerandes nya idéer och Helsingfors starka startup-ekosystem. Programmets mål är att skapa 100 nya företag om året, stödja campusens utveckling till centrum för innovations- och företagsverksamhet samt göra Helsingfors mer attraktivt i internationella experters ögon. 
Läs mera av Campusinkubatorprogrammet 

Helsinki Education Hub stöder tillväxtföretag och ny företagsverksamhet inom teknologi för lärande och utbildning. Inkubatorprogrammet inkluderar workshoppar, mentorskap, veckouppgifter och tal av experter inom branschen, samt ett starkt stöd av nätverket under resan.
Läs mera av Helsinki Education Hub(Länk leder till extern tjänst) (bara på finska och engelska)