Business Helsinki Accelerator

Business Helsinki Accelerator erbjuder långfristigt stöd för nyblivna startup-företag

Business Helsinki Accelerator fyller det tidigare tomrummet i det lokala ekosystemet för startup-företag genom att med hjälp av erfarna mentorer erbjuda långfristigt stöd och engagerad personlig coachning för nyblivna startup-företagare.

Se deltagande startups

Om du är startup-företagare och behöver hjälp med att planera ditt företags tillväxt, boka tid för att diskutera med oss här.För att få ut det mesta av våra tjänster hoppas vi att du redan har ett företag och ett team eller en idé som snabbt kan omvandlas till ett startup-företag.

Varför ansluta sig?

Vi erbjuder dig:

  • Regelbunden coaching med erfarna företagsrådgivare
  • Hjälp med att bedöma företagets affärsidé
  • Stöd med att göra upp en tillväxtplan och välja affärsmodell
  • Kartläggning av finansieringsmöjligheter i inledningsskedet
  • Inträde till Helsingfors ekosystemtjänster och ett brett utbud av stadens testplattformar
  • Möjligheter att bilda nätverk med investerare, sakkunniga inom branschen, innovativa entreprenörer och rådgivare

Vem kan ansluta sig?

Acceleratorn är främst avsedd för startups inom huvudstadsregionen, som strävar efter att växa på de internationella marknaderna. Ytterligare tas team, som i framtiden vill placera sig i huvudstadsregionen, med i programmet. Detta gäller såväl inhemska som utländska startup-företag.

Vi fokuserar på team, som har genomgått utformningsfasen för en produkt eller tjänst, och som arbetar med att validera affärsidén och/eller med att tillträda en ny marknad. Tveka inte med att kontakta oss, fastän du ännu inte är i detta skede. Tillsammans med vårt omfattande nätverk erbjuder Business Helsinki Accelerator företagsrådgivningstjänster för startups som är i olika utvecklingsskeden.

Låt oss diskutera!

Acceleratorn fungerar oavbrutet utan ansökningstider. Teamen kan när som helst ansöka och komma in i tjänsterna och programmet. Du kan ansluta dig till tjänsten genom att reservera en tid för distansmöte här eller genom att skicka e-post, där du ger dina kontaktuppgifter och skriver en kort presentation om i vilket skede du är och vad du förväntar dig av programmet. Skicka e-posten till startup@hel.fi .