Business Helsinki Accelerator

A man giving a presentation about Business Helsinki

Behöver du stöd från en accelerator för din tidig fas -startup?

Vårt erfarna team på Business Helsinki Accelerator erbjuder långsiktigt stöd och personlig coachning.

Se deltagande startups

Om du är startup-företagare och behöver hjälp med att planera ditt företags tillväxt, boka tid för att diskutera med oss här(Länk leder till extern tjänst).För att få ut det mesta av våra tjänster hoppas vi att du redan har ett företag och ett team eller en idé som snabbt kan omvandlas till ett startup-företag.

Varför ansluta sig? Du kommer att få:

  • Regelbundna coachningssessioner med våra erfarna affärscoacher som erbjuder personlig service
  • Hjälp med att utvärdera din affärsidé
  • Stöd med att göra upp en tillväxtplan och välja affärsmodell
  • Kartläggning av finansieringsmöjligheter i inledningsskedet
  • Inträde till Helsingfors ekosystemtjänster och ett brett utbud av stadens testplattformar
  • Öjligheter att bilda nätverk med investerare, sakkunniga inom branschen, innovativa entreprenörer och rådgivare

Vem kan ansluta sig?

Våra tjänster är riktade till startups som redan är verksamma eller planerar att etablera sig i Helsingfors storstadsområde och strävar efter internationell tillväxt. Detta gäller såväl inhemska som utländska startup-företag.

Vi fokuserar på team, som har genomgått utformningsfasen för en produkt eller tjänst, och som arbetar med att validera affärsidén och/eller med att tillträda en ny marknad. Tveka inte med att kontakta oss, fastän du ännu inte är i detta skede. Tillsammans med vårt omfattande nätverk erbjuder Business Helsinki Accelerator företagsrådgivningstjänster för startups som är i olika utvecklingsskeden.

Du kan också kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till startup@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). I meddelandet skriver du dina kontaktuppgifter och en kort presentation av ditt startupföretags affärsidé, vilket stadium du befinner dig i och vilken typ av hjälp du behöver för att utveckla företaget.