Helsingin ja Slushin yhteistyöllä tavoitellaan osaajia ja uutta yritystoimintaa kaupunkiin

Helsingin kaupungilla ja kasvuyritysalan tapahtuma Slushilla on edelleen yhteinen tavoite. Kasvuyrityskentän tukemisen lisäksi halutaan lisätä kansainvälisten alan toimijoiden tietoisuutta startup-ekosysteemiltään ja elämänlaadultaan korkealle arvostetusta Helsingistä. Uutta luova, kasvava ja innovatiivinen startup-yhteisö on yksi Helsingin ykkösvalteista tiukassa kaupunkien välisessä kilpailussa.
Helsinki ja Slush tekevät monipuolista yhteistyötä. Kuva: Slush / Katriina Autio
Helsinki ja Slush tekevät monipuolista yhteistyötä. Kuva: Slush / Katriina Autio

Helsingin kaupunki on Messukeskuksessa 30.11.–1.12. järjestettävän Slushin yhteistyökumppani. Maailman suurimpiin kasvuyritysalan tapahtumiin kuuluva Slush kokoaa tänä vuonna kaupunkiin noin 13 000 osallistujaa ja 3 000 sijoittajaa. 

– Slush on Helsingille tärkeä yhteistyökumppani tavoitellessamme kaupunkiin uutta yritystoimintaa, investointeja ja osaajia. Tapahtumalla on ollut merkittävä rooli Helsingin tunnettuuden ja elinvoiman kasvattamisessa sekä kasvuyritysten houkuttelussa. Uusien kontaktien luominen ja vanhojen syventäminen on Slush-yhteistyön ydintä ja olemme hyvin ylpeitä, että Slush on vakiinnuttanut paikkansa Helsingin merkittävänä kansainvälisenä tapahtumana, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toteaa. 

Kaupunki on kutsunut Slushin pää- ja sivutapahtumiin lukuisia kansainvälisiä sijoittajia ja muita vieraita. Helsingin liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupungin omaa palvelutarjontaa esitellään sijoittajille, toimintaansa laajentaville yrityksille, startupeille ja kansainväliselle medialle.  

Lisäksi kaupunki isännöi Slushin päätapahtumassa Helsinki Loungea, jossa on tarjolla monipuolista asiaohjelmaa eri kohderyhmille sijoittajista startupeihin. 

Digitaalinen teknologia ja vihreät ratkaisut kiinnostavat 

Kasvuyrittäjyys on merkittävä tekijä globaalien ongelmien ratkaisussa. Vihreää, kestävää kasvua ja ratkaisuja tavoitellaan muun muassa kiertotalouden, rakennetun ympäristön, liikenteen sähköistämisen ja terveysteknologian aloilla. Viime vuosina eniten rahoitusta keränneet kasvuyritykset keskittyvät liiketoiminnassaan digitaaliseen teknologiaan 

– Helsingin kunnianhimoisena tavoitteena on olla Euroopan johtava alusta kokeiluille ja uutta luovalle yritystoiminnalle sekä impact-investoinneille. Tavoitteen toteutuminen edellyttää onnistumista myös kansainvälisten osaajien houkuttelussa ja kumppanillamme Slushilla on suuri merkitys tässä työssä, painottaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsinki ja Slush tekevät monipuolista yhteistyötä muun muassa viestinnän saralla. Lisäksi toteutetaan Slushin kävijätutkimus, jonka avulla kartoitetaan kaupungin kiinnostavuutta kasvuyrittäjien keskuudessa ja kehitetään vetovoimaa entisestään vastausten perusteella. Helsinki myös tarjoaa Slushin osallistujille yritys- ja sijoitustoimintaan liittyvää tietoa sekä vinkkejä muun muassa kaupungin ravintola- ja kulttuuritarjonnasta Slush-vierailun aikana. 

Liiketoimintamahdollisuudet Helsingissä ja kaupungin kasvuyrityspalvelut vahvasti esillä  

Helsingin seudun startup-yritysten arvo mitataan jo miljardeissa. Siihen on vaikutusta myös kaupungin toimilla. Helsinki on kokeilualusta, “Testbed Helsinki”, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeiluihin aidossa kaupunkiympäristössä. Samalla syntyy ratkaisuja erilaisiin kaupunkielämän haasteisiin.  

Slushissa on esillä kaupungin koordinoima FAIR (Finnish AI Region) -hanke, jolla tuetaan tekoälyn hyödyntämistä pk-yrityksissä. Viime vuonna käynnistetty hanke on valittu osarahoitettavaksi osana EU-komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa ja 151 eurooppalaisen digitaalisen innovaatiohubin verkostoa.

– Helsinki vauhdittaa aikaisen vaiheen startupeja tarjoamalla valmennuspalveluita ja toimialakohtaisia hautomopalveluita terveysteknologian, oppimisteknologian ja innovatiivisten kaupunkiratkaisujen alalla. Kaupungin painopisteisiin kuuluu myös tiivis korkeakouluyhteistyö. Yrityshautomoissa kohtaavat suomalainen huippututkimus, yrittäjät, yrittäjähenkiset opiskelijat sekä pääkaupunkiseudun koko innovaatio- ja yritysyhteisö kansainvälisine kumppaneineen, tiivistää Helsingin elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön päällikkö Paula Miettinen
 

Helsingin kaupungin ja kumppaneiden tarjoamia kasvuyrityspalveluja 

Maria 01 on voittoa tavoittelematon startup-keskittymä ja pohjoismaiden johtava startupkampus. Maria 01:n tiloissa toimii startupeja ja kasvuyrityksiä, venture capital -rahastoja sekä muita startup-ekosysteemin toimijoita. 
Tutustu Maria 01:een(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (vain englanniksi)

Testbed Helsinki on kaupungin kokoinen kokeilualusta, jolla yritykset sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat voivat kokeilla ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita yhdessä kaupungin kanssa. 
Tutustu Testbed Helsinkiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Business Helsinki Accelerator tukee erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä hautomo- ja kiihdytysvaiheen startup-yrityksiä ja tiimejä, jotka ovat edenneet kehitettävän tuotteen tai palvelun kanssa ideointivaiheen ohi. Kiihdyttämön palvelut ovat maksuttomia ja yritykset voivat hakeutua niihin koska tahansa.
Tutustu Business Helsinki Acceleratoriin

Helsinki Partners on kansainväliseen kaupunkimarkkinointiin sekä investointien että osaajien houkutteluun keskittyvä Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Helsinki Partners tarjoaa ulkomaisille yrityksille sekä sijoittajille väylän paikalliseen ekosysteemiin sekä tuo Helsinkiin satoja kansainvälisiä toimittajia. 
Tutustu Helsinki Partnersiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (vain englanniksi)

Urban Tech Helsinki  -hautomo etsii kestäviä kaupunkiratkaisuja. Sen painopisteinä ovat puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous, jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto. Hautomon tavoite on houkutella osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle sekä tukea ja vauhdittaa uusien, erityisesti tutkimuslähtöisten, yritysten syntymistä ja alkuvaiheen kasvua. 
Tutustu Urban Tech Helsinki -hautomoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (vain englanniksi)

Health Incubator Helsinki on Pohjoismaiden ainoa terveyteen keskittyvä pitkäkestoinen hautomo-ohjelma. Se tukee terveysinnovaatioiden, tutkimushankkeiden ja -osaamisen kehittämistä kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja houkuttelee osaajia ja yrityksiä Helsinkiin tarjoten jopa kolmen vuoden ajan räätälöityä mentorointia, valmennusta sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen. 
Tutustu Health Incubator Helsinkiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (vain englanniksi)

Kampusinkubaattorit-ohjelmassa kaupunki tukee helsinkiläisiä korkeakouluja perustamaan ja ylläpitämään yrityshautomoita koulujen keskeisillä kampuksilla. Kampuksille sijoitettujen hautomojen tarkoituksena on yhdistää suomalainen huippututkimus, opiskelijoiden uudet ideat ja Helsingin vahva startup-ekosysteemi. Ohjelman tavoitteena on luoda 100 uutta yritystä vuodessa, tukea kampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi ja lisätä Helsingin houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä. 
Tutustu Kampusinkubaattorit-ohjelmaan

Helsinki Education Hub edistää oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Hautomo-ohjelma sisältää työpajoja, mentorointia, viikkotehtäviä ja alan asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä vahvaa verkoston tukea matkan varrella. 
Tutustu Helsinki Education Hubiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)