Helsingfors inleder en gemensam beredning av ansökan om statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet

Social- och hälsoministeriet har utlyst två statsunderstöd för kostnaderna för ordnandet av mathjälpsverksamhet.
Två personer som hanterar livsmedelsbistånd.
Man kan ansöka om statsbidrag för kostnaderna för att anordna livsmedelshjälpsverksamhet. Bild: Ruoka-apu.fi / Stelios Kirtselis

Understödet kan sökas av kommunen som delar det vidare till aktörerna inom mathjälpen i området. Understödet kan delas till aktörer som uppfyller kriterierna för statsunderstöd och som deltar i den gemensamma beredningen av ansökan om statsunderstöd. Understödet är i första hand avsett för de direkta kostnaderna som frivilliga aktörer har i samband med ordnandet av mathjälpsverksamheten. 

Helsingfors inleder en gemensam beredning av ansökan om statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet. Om den gemensamma beredningen hålls två informationsmöten via Teams: tisdagen den 23 maj kl. 17–18 och torsdagen den 25 maj kl. 13–14. Anmälan till informationsmöten sker med blanketten.

Registrera dig för Teams-info med detta formulär(Länk leder till extern tjänst)

De som anmält sig får en länk för deltagandet via e-post före mötet. Med blanketten kan man också anmäla intresse för att få information om den gemensamma beredningen, om man inte har möjlighet att vara med på mötena. Den gemensamma beredningen fortsätter tillsammans med dem som anmält intresse med blanketten och därför är det viktigt att alla intresserade skickar in blanketten och anmäler sitt intresse.