Helsinki on käynnistänyt yhteisvalmistelun valtionavustuksen hakemiseksi ruoka-aputoiminnan järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut haettavaksi valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin.
Ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin voi hakea valtionavustusta. Kuva: Ruoka-apu.fi / Stelios Kirtselis
Ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin voi hakea valtionavustusta. Kuva: Ruoka-apu.fi / Stelios Kirtselis

Avustusta voi hakea kunta, joka jakaa avustusta edelleen alueen ruoka-aputoimijoille. Avustusta voidaan jakaa toimijoille, jotka täyttävät valtionavun kriteerit ja jotka osallistuvat valtionavun hakemisen yhteisvalmisteluun. Avustus on tarkoitettu ensi sijassa vapaaehtoistoimijoiden ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin, välittömiin kustannuksiin. 

Helsinki käynnistää yhteisvalmistelun valtioavun hakemiseksi ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Täyttämällä alla olevan lomakkeen saat lisätietoa ja ohjeita valtionavustuksen hakemisesta ja yhteisvalmistelun etenemisestä, joten avustushausta kiinnostuneiden on tärkeää jättää yhteystietonsa tämän lomakkeen kautta. 

Lisätietoja saat täyttämällä tämän lomakkeen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ruoka-avun valtionavustushausta järjestettiin infotilaisuudet 23.5. ja 25.5. Lomakkeen täyttävät saavat infon materiaalit jälkikäteen sähköpostilla. Yhteisvalmistelu jatkuu valtionavustuksesta kiinnostuneiden ruoka-aputoimijoiden 5.6. järjestettävällä työpajalla. Valtionavustusta hakevien ruoka-aputoimijoiden tulee toimittaa hakemus ja tarvittavat liitteet 4.8. klo 16 mennessä. Lisätietoa hakemisesta toimitetaan kaikille tämän lomakkeen täyttäneille.