Guidade naturutflykter i huvudstadsregionen – 130 avgiftsfria utflykter från våren till hösten

Guidade naturutflykter till huvudstadsregionens naturobjekt har åter samlats i kommunernas gemensamma naturutflyktskalender. Kalendern om utflykterna 2024 delas ut i bibliotek och vid kundtjänsterna från början av april.
De guidade utflykterna inleds i april med beundran av flyttfåglarna och avslutas med en utfärd i novembermörkret.  Bild: Mira Lainiola
De guidade utflykterna inleds i april med beundran av flyttfåglarna och avslutas med en utfärd i novembermörkret. Bild: Mira Lainiola

Huvudstadsregionens natur är förvånansvärt mångsidig. Olika naturmiljöer och närnaturen erbjuder många erfarenheter för alla sinnen. Under utflyktssäsongen kan vi ta del av förändringar i djurens och växternas liv från våren till hösten.

De guidade utflykterna inleds i april med beundran av flyttfåglarna och avslutas med en utfärd i novembermörkret. Däremellan ordnas familjeutflykter med vägkostpauser, vandringar i nationalparker och utflykter i stadsnatur från stränderna vid havet till de närliggande skogarna. På utflykterna får du också bekanta dig med natten i naturen, såsom nattsångare i försommarnatten och fladdermössens liv.

På trevliga utflykter till intressanta platser får du nyttig information om naturen och om dina grannkommuner. Av de kunniga utflyktsguiderna är det lätt att fråga mer om sådant som dyker upp under utflykterna – naturen kan ju vara överraskande. Det är enkelt att komma på utflykterna med kollektivtrafik. När naturobjekten blir bekanta är det i fortsättningen lättare att planera och göra utflykter också på egen hand.

Vi tar hand om vår gemensamma natur

I utflyktskalendern hittar du också tips på hur man rör sig ansvarsfullt i naturen.Många utflyktsobjekt finns i naturskyddsområden. Det är skäl att förhålla sig till fridlysningsbestämmelserna för området som besöksanvisningar.

I kalendern för 2024 finns också information om hur städerna genom sina åtgärder ser till att naturen bevaras och vad du själv kan göra på din egen gård för att öka naturens mångfald.

Information om utflykterna

  • Utflykterna är gratis.
  • Om utflykten innehåller resor med färja betalar deltagarna själva för färjeresan.
  • Det är fritt tillträde till utflykterna, med undantag för vissa specialutflykter som kräver förhandsanmälan.
  • I huvudsak är guidningarna på finska, men på vissa utflykter ordnas guidning även på svenska.
  • Någon toppkondition behövs inte, utan vanlig kondition räcker bra.
  • På familjeutflykterna rör vi oss på barnens villkor.
  • En del av utflykterna är tillgängliga.

Den tryckta utflyktskalendern delas ut i bibliotek i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, vid kundtjänstpunkter, naturhus och i Haltia senast i april. Kalendern har redan publicerats i pdf-format på städernas webbsidor.

Huvudstadsregionens städer Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda har redan i 30 år ordnat gratis guidade utflykter i naturen för kommuninvånarna.