Gemensam ansökan bakom hörnet – Helsingfors erbjuder en mängd möjligheter efter grundskolan

Vad ska jag studera efter grundskolan? Det är en fråga som upptar många niondeklassare just nu. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinstitutet Prakticum och det finska yrkes- och läroinstitutet Stadin AO erbjuder en mängd alternativ för studier på andra stadiet.
Den gemensamma ansökan sker under tiden 20.2–19.3.2024. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinstitutet Prakticum och det finska yrkes- och läroinstitutet Stadin AO erbjuder en mängd alternativ för studier på andra stadiet. Bild: Maija Astikainen
Den gemensamma ansökan sker under tiden 20.2–19.3.2024. Helsingfors stads gymnasier, Yrkesinstitutet Prakticum och det finska yrkes- och läroinstitutet Stadin AO erbjuder en mängd alternativ för studier på andra stadiet. Bild: Maija Astikainen

Alla elever i årskurs 9 söker till utbildning på andra stadiet. Alternativen är att studera inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen eller Hux, det vill säga utbildning som handleder för examensutbildning. Helsingfors stads gymnasier och Stadin AO har ett brett utbud av utbildningar efter grundskolan.

Eleverna får handledning i den gemensamma ansökan av skolans studiehandledare och lärare.  

– Det är viktigt att man är lyhörd för de unga och deras drömmar, och att olika alternativ och osäkerhetsmoment diskuteras. Det är emellertid skäl att komma ihåg att de val som görs i den gemensamma ansökan inte definierar resten av ditt liv, utan är ett av många steg på den egna lärstigen. All utbildning är till nytta i framtiden, berättar Sami Seppilä, som är studiehandledare vid den finska grundskolan Malmin peruskoulu och arbetar där med niondeklassare.

Den gemensamma ansökan sker under tiden 20.2–19.3.2024. Man kan ansöka till utbildningar via webbplatsen studieinfo.fi. 

Arbetslivsorienterade studier vid Stadin AO 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) är Finlands största yrkesläroanstalt med ett studieutbud som leder till sammanlagt 62 olika examina. I den gemensamma ansökan kan man välja mellan 27 yrkesinriktade grundexamina. Studierna vid Stadin AO är individuella och flexibla.

Vid Stadin AO studerar de studerande på ett arbetslivsorienterat sätt. Redan under studietiden får man mycket arbetserfarenhet och examen kan även avläggas i form av läroavtalsutbildning. Dessutom erbjuds entreprenörsstudier samt tävlings- och internationell verksamhet.

Vid sidan av en yrkesinriktad grundexamen kan man även avlägga enskilda studieavsnitt i gymnasieämnen eller studentexamen. 

Mångsidigt utbud av studier i gymnasierna 

Helsingfors stad har 15 gymnasier, varav tre är svenskspråkiga. Alla gymnasieskolor i staden har en särskild utbildningsuppgift eller en egen profilering. Den särskilda uppgiften kan till exempel vara musik, idrott eller naturvetenskaper, medan profileringen kan vara till exempel internationalisering och kulturkunskaper eller musik och teknologi.

Studerande vid stadens gymnasier kan även avlägga studier via det gemensamma utbudet. I webbgymnasiet är det möjligt att studera på distans, på webben eller varför inte på sommaren.

Dagslinjen på det nya gymnasiet Konepajan lukio ja aikuislukio inleder sin verksamhet i augusti 2024. Utmärkande för gymnasiet i Vallgård är dess betoning på arbetslivsfärdigheter och nätverk. Studierna avläggs delvis i företag och frivilligorganisationer, där de förstaårsstuderande deltar i verksamhet varje vecka under läsåret. 

Korsstudier möjliggör ännu mer individuella lärstigar 

Studerande vid gymnasier och Stadin AO kan även avlägga studier vid en annan läroinrättning än den egna. Gymnasiestuderande kan välja studier vid Stadin AO, Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto. Studerande vid Stadin AO erbjuds studier vid gymnasier, Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto.

– Korsstudier möjliggör ännu mer individuella lärstigar än tidigare för de studerande. Det leder i sin tur till en bredare utveckling av den egna kompetensen, konstaterar Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen.

I Helsingfors verkar dessutom flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av en stiftelse, samt statliga gymnasier och specialskolors gymnasier. 

Hux-utbildningen introducerar studerande i yrkes- eller gymnasiestudier 

I utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga Hux, kan den studerande bekanta sig med yrkes- eller gymnasiestudier enligt sina egna intressen. I samband med utbildningen kan man även stärka de färdigheter som behövs för studier på andra stadiet eller höja vitsord i avgångsbetyget från grundskolan.

Studierna tar högst ett år, men den studerande kan söka till studier på andra stadiet tidigare beroende på sina prestationer.

Dessutom är det möjligt att studera i Helsingfors efter grundskolan i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, det vill säga TELMA. TELMA är avsedd för unga som är i behov av särskilt stöd och som på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att övergå till examensinriktad utbildning. TELMA-utbildning ordnas av privata läroinrättningar.