Felaktiga fakturor på självriskandelar som skickades till klienter i augusti rättas till i sin helhet

Helsingfors Resetjänst har skickat klienter felaktiga fakturor på självriskandelar för resorna i augusti. I fakturorna ingick felaktigt utöver självriskandelen även mervärdesskatt. Felet gäller cirka 3900 klienter hos färdtjänsten. Felet korrigeras i sin helhet manuellt.
Kuljettaja laittaa turvavyötä asiakkaalle invataksissa.
Bild: Jussi Hellsten

De klienter som fått en felaktig faktura skickas en kreditfaktura och en ny korrigerad faktura. Korrigeringen medför försening av fakturorna för augusti.

Orsaken till felet var en felaktig uppgift i faktureringssystemet om att mervärdesskatt ingick i produkten. Felet upptäcktes redan samma dag då fakturorna skickades till klienterna därefter vi omedelbart vidtog åtgärder för att lösa problemet.