En ny kanal för grundskoleelever för anmälan av mobbning

Eleverna i grundskolorna i Helsingfors kan numera också elektroniskt anmäla mobbning eller trakasserier de sett eller upplevt. Man hoppas att eleverna också i fortsättningen i första hand kontaktar läraren, rektorn, skolans psykolog, kurator eller hälsovårdare direkt. Den elektroniska anmälningskanalen är ett ytterligare sätt att lyfta fram mobbning.
Havainnekuva Aula-palvelusta

En anmälan kan göras via elevernas digitala skrivbord Aula* antingen med eget namn eller anonymt. Tjänsten identifierar elevens skola och anmälan styrs automatiskt till skolans kurator. Anmälningsblanketten för finskspråkiga skolor är på finska och blanketten för svenskspråkiga skolor på svenska. 

Syftet med den elektroniska anmälningskanalen är att säkerställa att alla mobbningsfall upptäcks. Arbetet mot mobbning i våra skolor fokuserar fortfarande på att förebygga mobbning bland annat genom att stärka gemenskapsandan i skolorna och komma överens om gemensamma tillvägagångssätt. Alla våra elever har rätt till en trygg inlärningsmiljö utan mobbning eller hot om den. Mobbning ska inte accepteras under några omständigheter och man ska ingripa i den i ett så tidigt skede som möjligt. Den elektroniska kanalen för anmälan av mobbning är en av åtgärderna i Helsingfors antimobbningsprogram. 

*Aula ( https://aula.edu.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) ) är elevernas digitala arbetsbord som är lätt att använda och öppnas som webbläsarens förstasida. Via tjänsten kan eleverna snabbt använda digitala inlärningsmiljöer. Aula har planerats utifrån elevernas behov för att användningen av tjänsten ska vara så smidig som möjligt.