Peruskoulujen oppilaille käyttöön uusi kanava kertoa kiusaamisesta

Helsingin peruskoulujen oppilaat voivat nykyisin ilmoittaa näkemästään tai kokemastaan kiusaamisesta tai häirinnästä myös sähköisesti. Jatkossakin toivotaan, että oppilaat ottavat ensisijaisesti yhteyttä suoraan opettajaan, rehtoriin, koulun psykologiin, kuraattoriin tai terveydenhoitajaan. Sähköinen ilmoitus on yksi lisäkeino tuoda kiusaaminen esiin.
Havainnekuva Aula-palvelusta

Ilmoituksen voi tehdä oppijoiden digitaalisen työpöydän Aulan* kautta ja sen voi lähettää joko omalla nimellään tai anonyymisti. Palvelu tunnistaa minkä koulun oppilas on kyseessä ja viesti ohjautuu automaattisesti oppilaan oman koulun kuraattorille. Suomenkielisissä kouluissa ilmoituslomake on suomenkielinen ja ruotsinkielisissä kouluissa ruotsinkielinen. 

Sähköisen palautekanavan tarkoituksena on varmistaa, että yksikään kiusaamistapaus ei jäisi piiloon. Kiusaamisen vastainen työ kouluissamme keskittyy edelleen ennaltaehkäisemään kiusaamista muun muassa koulun yhteisöllisyyttä vahvistamalla ja sopimalla yhteisistä toimintatavoista. Kaikilla oppilaillamme on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ilman kiusaamista tai sen uhkaa. Kiusaamista ei tule hyväksyä missään tilanteessa ja siihen pitää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sähköinen palautekanava kiusaamisilmoituksen tekemiseen on yksi Helsingin kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteistä. 

*Aula (https://aula.edu.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) on helppokäyttöinen oppilaan digitaalinen työpöytä, joka avautuu selaimen aloitussivuna. Palvelun kautta oppilaat pääsevät nopeasti digitaalisiin oppimisympäristöihin. Aula on suunniteltu oppijoiden tarpeiden pohjalta, jotta käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa.