E-tjänsten Edlevo tas i bruk inom småbarnspedagogiken i Helsingfors

Beslut om klientavgifter för småbarnspedagogiken i Helsingfors kommer framöver att finnas i e-tjänsten Edlevo. Beslut som staden fattar efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kommer också att finnas i e-tjänsten. 
E-tjänsten Edlevo tas i bruk inom småbarnspedagogiken. Bild: Jefunne Gimpel
E-tjänsten Edlevo tas i bruk inom småbarnspedagogiken. Bild: Jefunne Gimpel

Den nya e-tjänsten Edlevo finns tillgänglig för vårdnadshavarna från och med den 8 april. Helsingfors stad kommer att lägga ner tjänsten asiointi.hel.fi, eftersom den är tekniskt föråldrad. Du kan logga i e-tjänsten Edlevo på hel.fi/vakapalvelu eller i Edlevo-appen, som kan laddas ner från appbutikerna Google Play och App Store. 

Vårdnadshavarna ska uppdatera sina kontaktuppgifter, alltså telefonnummer och e-postadress, i e-tjänsten Edlevo så att alla klientavgiftsbeslut och beslut som fattas efter att barnet börjat småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen uppdateras i tjänsten i elektronisk form. Hit hör bland annat beslut om särskilt och intensifierat stöd samt om klubbar. Även eventuella tidigare beslut från 2013 och senare finns i tjänsten. 

E-tjänsten Asti används fortfarande

Den som ansöker om en plats i småbarnspedagogiken eller förskolan ska fortfarande använda e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Vårdnadshavarna får fortsättningsvis beslut om plats i småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Asti.

Om vårdnadshavaren ansöker om en plats i småbarnspedagogiken eller förskolan med en pappersblankett kommer beslutet om en plats till e-tjänsten Edlevo.