Det nya språkgymnasiet i Helsingfors kompletterar campusområdet i Kvarnbäcken

Ett ny språkgymnasium har färdigställts i Kvarnbäcken i Helsingfors. Den moderna och energieffektiva byggnaden kommer att ge plats för nästan tusen studerande när höstterminen startar i augusti.
Gymnasiets fasad i korsningen mellan Kiviparintie och Myllypurontie.
Det nya gymnasiet färdigställs nära Kvarnbäckens metrostation och ersätter språkgymnasiet vid Kajaneborgsvägen i Östra Centrum.

De nya lokalerna har utformats för att vara mångsidiga och lätta att anpassa. Utöver skollokalerna har den fyra våningar höga byggnaden även utrymmen avsedda för alla stadsbor för sport- och fritidsaktiviteter. Utrymmena kommer att göra det möjligt att genomföra målen för välbefinnande, tvärvetenskap och samarbete i den förnyade läroplanen för gymnasieskolan.

 Vi ser ivrigt fram emot färdigställandet av det nya gymnasiet. De nya lokalerna ger oss möjlighet att använda moderna mångsidiga undervisningsmetoder som samundervisning och flexibel gruppindelning, säger gymnasierektor Sanna Manner.

I Helsingfors språkgymnasium fokuserar man på språk och internationalisering, kulturell medvetenhet, färdigheter, hållbar utveckling och framtida färdigheter. 

Nytt språkgymnasium som en del av Kvarnbäckens utveckling

Språkgymnasiet betjänar hela Helsingfors och bidrar till livskraften i östra Helsingfors. Helsingfors stad har som mål att främja utvecklingen av Kvarnbäckens centrum som ett campuscentrum där man kombinerar studier och näringsliv.

Samtidigt med gymnasiet kommer en eftersom yrkes- och vuxenutbildningsinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto att byggas på campusområdet. På campusområdet finns redan Metropolia ammattikorkeakoulu. Kombinationen av institutioner skapar stora möjligheter till samarbete.

Helsingfors koldioxidneutrala mål är beaktade i byggprojektet

I byggprojektet har man beaktat minskandet av byggnadens energiförbrukning och miljöpåverkan i linje med målen för Kolneutralt Helsingfors. Vid planeringen av byggnaden lades stor vikt vid energieffektivitetsåtgärder och lokal, förnybar energiproduktion med värmepumpar och solpaneler. Lokalerna värms upp av en luftvatten-värmepump, och den energi som krävs för byggnaden samlas in av solpaneler.

Byggprojektet genomfördes som ett livscykelprojekt, där SRV ansvarar för planering, konstruktion, underhåll och service av fastigheten under 20 år.