Uusi Helsingin kielilukio täydentää Myllypuron kampuskeskittymää

Uusi kielilukio on valmistunut Helsingin Myllypuroon. Nykyaikainen ja energiatehokas rakennus tarjoaa tilat liki tuhannen opiskelijan käyttöön syyslukukauden alkaessa elokuussa.
Uusi lukio valmistui Myllypuron metroaseman läheisyyteen ja se korvaa kielilukion tilat Kajaaninlinnantiellä Itäkeskuksessa.
Uusi lukio valmistui Myllypuron metroaseman läheisyyteen ja se korvaa kielilukion tilat Kajaaninlinnantiellä Itäkeskuksessa.

Kielilukion uudet tilat suunniteltiin monikäyttöisiksi ja helposti muunneltaviksi. Nelikerroksisessa rakennuksessa on koulutilojen lisäksi myös kaikille kaupunkilaisille tarkoitettuja tiloja liikuntaan ja vapaa-ajan toimintoihin. Tilajärjestelyt mahdollistavat lukion uudistuneen opetussuunnitelman hyvinvointia tukevien, monialaisten ja yhteistyötä painottavien tavoitteiden toteuttamisen.

 Olemme innoissamme, ja odotamme uuden lukion valmistumista. Uudet kielilukion tilat mahdollistavat sen, että pystymme käyttämään nykyaikaisia, monipuolisia opetusmenetelmiä yhteisopettajuutta ja ryhmien joustavaa jakamista, kertoo lukion rehtori Sanna Manner.

Helsingin kielilukiossa painotetaan kieliä ja kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, taiteita, kestävää kehitystä ja tulevaisuuden taitoja.

Uusi kielilukio osaksi kehittyvää Myllypuron aluetta

Kielilukio palvelee koko Helsinkiä, ja tuo osaltaan vireyttä itäiseen Helsinkiin. Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää Myllypuron keskustan kehittymistä opiskelun ja elinkeinoelämän yhdistäväksi kampuskeskukseksi.

Lukion kanssa samanaikaisesti kampukselle rakennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Kampusalueella toimii jo lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulu. Oppilaitosten muodostama kokonaisuus luo oivan mahdollisuuden yhteistyön tekemiselle.

Hiilineutraali Helsinki -tavoitteet huomioitu rakennushankkeessa

Rakennushankkeessa on kiinnitetty huomiota rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden mukaisesti. Rakennuksen suunnitteluratkaisussa painotettiin energiatehokkuustoimia ja paikallista, uusiutuvaa energiantuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Tilat lämpenevät ilmavesilämpöpumpulla, ja kiinteistön tarvitsemaa energiaa kerätään aurinkopaneeleilla.

Rakennushanke toteutettiin elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.