Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts

Det nya arkitektur- och designmuseets designtävling har inletts. Den allmänna, internationella och tvåfasiga tävlingen efterlyser en genomförbar designlösning för museibyggnaden som ska vara belägen i Södra hamnen i Helsingfors.
Det nya arkitektur- och designmuseet ska vara belägen i Södra hamnen i Helsingfors. Bild: Sami Saastamoinen
Det nya arkitektur- och designmuseet ska vara belägen i Södra hamnen i Helsingfors. Bild: Sami Saastamoinen

I designtävlingen söks en plan för förverkligandet av en museibyggnad vars totala yta är på ca 10 000 m² och som ska byggas i Södra hamnen i Helsingfors på området vid Magasinstranden som är under omvandling.

Museibyggnaden som förverkligas på basis av designtävlingen är ämnad att skapa ramarna för en museiverksamhet av internationell toppklass och tillsammans med sin omgivning utgöra ett nytt och levande centrum som en del av Magasinstranden.

I tävlingsprogrammet som definierar ramvillkor och mål för designtävlingen ber vi deltagarna att fästa särskild uppmärksamhet vid minimerandet av byggnadens koldioxidavtryck och vid stadsbilden. Museet uppförs som en del av Helsingfors marina nationallandskap och värdefulla kulturmiljö.

På basis av det första tävlingsskedet som slutar i augusti 2024 väljer tävlingsjuryn ut 3–5 förslag för det andra skedet. Tävlingsresultaten offentliggörs i september 2025. Enligt projektets måltidtabell kunde nybyggnaden för museet som förenar Arkitekturmuseet och Designmuseet öppna år 2030.

Det nya museet stärker Helsingfors globala profil som designens och arkitekturens huvudstad

Målet är att skapa ett internationellt museum av toppklass, som inbjuder såväl helsingforsare som besökare i staden att ta del av upplevelser. Förutom den attraktiva basutställningen som visar den finländska designens och arkitekturens historia går det att på museet visa stora internationella gästutställningar och omfattande multisensoriella installationer. Dessutom planeras för museibyggnaden utrymmen för evenemang och workshopar, ett bibliotek specialiserat på arkitektur och design, en kafé–restaurang, en marin terrass samt en museishop.

-   I Finland har såväl arkitektur som design och industriell design en unik nationell och internationell historia. Det här är Finland och Helsingfors även världskända för och därför förtjänar arkitektur och design ett tidsenligt gemensamt museum. Museets plats är Helsingfors ikoniska silhuett, så man kan förvänta sig att tävlingen ger högklassiga bidrag, berättar biträdande borgmästaren och juryns medlem Anni Sinnemäki.

Den 13 medlemmar starka juryn för designtävlingen består av inhemska och internationella experter på arkitektur, design, hållbart byggande, museibranschen och stadsplaneringen. Tävlingsjuryns ordförande är Mikko Aho, arkitekt SAFA, tidigare enhetschef för Helsingfors stadsmiljösektor.

Du kan bekanta dig med tävlingsprogrammet och juryn på designtävlingens nätsida.

Tävlingen ordnas av Fastighets Ab ADM i samarbete med Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum, Finlands Arkitektförbund SAFA samt Helsingfors stad. Fastighets Ab ADM är ett fastighetsbolag grundat av finska staten och Helsingfors stad för museiprojektet.