Den nationella digitala tjänsten Lämpiö för samman de äldre i Finland kring sång, rörelse, läsning och föreställningar

Lämpiö är en digital plattform som utvecklats av fem städer och två finländska IT-företag och på vilken äldre kan interagera med varandra. Lämpiö utvecklades för att i synnerhet betjäna äldre som bor hemma och som inte kan ta sig till kultur- och välfärdstjänsterna.
Eino Grön
84-årige sångaren Eino Grön uppmuntrar äldre att lära känna den nya nationella digitala kulturtjänsten Lämpiö. Bild: Maarit Hohteri

I Lämpiö kan äldre njuta av en konsert i hemsoffan, röra på sig hemma i takt till en lätt gympavideo eller delta virtuellt i en läsecirkel. Videorna kan ses som inspelningar eller som direktsändningar. Tjänsten möjliggör växelverkan i realtid med de andra deltagarna. Äldre som tittar på samma program kan ha kontakt med varandra i en chatt eller via videosamtal. Också de teatrar, konstnärer, organisationer och andra samarbetsparter som skapar direktsändningar till Lämpiö får kontakt med sin publik.

Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo har utvecklat Lämpiö tillsammans med de finländska företagen Vooler och Codaone. Också kulturaktörer, organisationer och andra innehållsproducenter runt om i Finland medverkar. De äldre har varit med i utvecklingsarbetet sedan starten.

Från samprojekt till digital tjänst

Lämpiö startades i januari 2021 som städernas gemensamma projekt, vars budget kom från kommunernas digitaliseringsunderstöd som beviljas av finansministeriet. Samprojektet slutar 31.8.2023. Städerna har förbundit sig till Lämpiös utvecklingsarbete under den treåriga avtalsperioden. Exempelvis planerar Helsingfors stads kulturtjänster att börja använda Lämpiö som plattform för digitalt innehåll.

Den första versionen av Lämpiö är färdig och öppen för alla. Tjänsten finns på Lämpiö.fi(Länk leder till extern tjänst)

Kommande program i Lämpiö

24.8 kl. 13
Lämpiös lanseringsevenemang

På scenen står Eino Grön och Iiro Rantala samt Sirkus Magenta. Under evenemanget får publiken ta del av videohälsningar från Lämpiös partnerstäder. Evenemanget på Helsingfors stadshus direktsänds i Lämpiö.

22.9 kl. 13
Q-teaterns berättelseteater

Professionella skådespelare skapar korta, improviserade scener baserat på deltagarnas minnen, tankar och berättelser och framför scenerna i samma ögonblick som de skapas. Att dela med sig av sina erfarenheter är frivilligt: man kan också välja att bara titta och lyssna på föreställningen.

På hösten öppnas i Lämpiö också serien Nostalgian siivin. I serien som direktsänds uppträder bland annat följande artister: Pepe Willberg, Pasi Kaunisto, Milana Misic, Juhamatti. Inspelningarna av föreställningarna blir kvar i Lämpiö. Under hösten publiceras i Lämpiö också Heikki Kahilas podcastserie Kahvilla Kahilan kanssa. Om podcasten ordnas också ett samtal som direktsänds. Närmare tider uppdateras i Lämpiö under hösten.