Byggandet på Esplanaderna, sommargatorna och Lönnrotsgatan inom ramen för förnyelseförsöket börjar

Helsingfors utvidgar promenad-, vistelse- och cykelområdena i stadskärnan i försökssyfte nästa sommar. De byggarbeten som utbyggnaden av områdena kräver kommer att inledas veckan efter påsken. Målet är att största delen av de nya områdena ska vara färdiga till Helsingforsdagen den 12 juni.
Havainnekuvassa ihmiset istuskelevat Esplanadin uusilla oleskelualueilla.
Bild: WSP Finland

Med försöket får framför allt Norra Esplanaden mycket nya vistelseytor, där företagen i området kan bygga ut sina terrasser och sin övriga affärsverksamhet. Planerna har nu färdigställts och byggandet kan inledas i vårsolens värme. Den exakta tidsplanen för byggandet beror både på materialleveranserna och på väderförhållandena under våren.

”Vårt mål är att stadsinvånarna ska kunna njuta av många nya områdens redan på Helsingforsdagen den 12 juni. En del av möblerna och växterna torde dock komma på plats först senare. Den sena våren påverkar för egen del tidpunkten för planteringarna, säger Pia Rantanen som är planeringsansvarig vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Byggandet av nya områden på Esplanaderna

På Södra och Norra Esplanaden byggs 2–3,5 meter breda breddningar för fotgängare och vistelse. Breddningarna börjar byggas i Salutorgets ände på Norra Esplanaden där man först anlägger betongkanter. Därefter läggs sten och byggs regnvattenrännor.

Arbetena framskrider till Södra Esplanaden och Skillnadsgatan efter valborg. På Södra Esplanaden byggs både breddningar och en dubbelriktad cykelbana. Området som förnyas fortsätter sömlöst till Skillnadsgatan där man bland annat placerar bänkar och blommor. På Skillnadsgatan breddas också trottoaren betydligt för den tid som försöket varar.

Ställvis kommer breddningarna på Esplanaderna att genomföras i form av förhöjda konstruktioner med trätrall. Monteringen av dessa uppskattas inledas i mitten av maj från Salutorgets ände.

När byggarbetena inleds blir trafiken på Esplanaderna enkelriktad. Gångtrafiken kan tidvis störas av byggarbetena.

Sommargatorna och Lönnrotsgatan byggs i maj–juni

Vid sidan av förändringarna på Esplanaderna kommer försöket att synas på Lönnrotsgatan. Gatans nya cykelfil genomförs i maj–juni, när vädret tillåter arbete med gatumarkeringar.

Sommargatuområdena på Kaserngatan, Skillnadsgatan och på skvären framför Designmuseet börjar byggas i maj. Exempelvis på skvären framför Designmuseet placeras åter terrassverksamhet och planteringar. På sommargatorna utnyttjas befintliga möbler som byggs om och rustas upp av snickarna vid Helsingfors stads affärsverk byggtjänsten Staras mekaniska verkstad utifrån responsen som staden fick efter förra sommaren.

Utbyggnaden av promenadområdena hör samman med Helsingfors mål för en levande stadskärna med blomstrande stenfotsaffärer, trivsamma vistelse- och mötesplatser samt ett enhetligt nätverk av gågator.

Helsingfors stads affärsverk byggtjänsten Stara är projektets entreprenör.

Information om byggandet av de nya gågatorna kommer i ett nyhetsbrev som i synnerhet är avsedd för aktörer som bedriver verksamhet på de gator som förändras. Nyhetsbrevet kan dock beställas av vem som helst som är intresserad av ämnet.

Gå med på nyhetsbrevets sändlista här.(Länk leder till extern tjänst)