Hoppa till huvudinnehåll

Borgmästarens invånarkväll för invånarna i Nordsjö

Borgmästarens invånarkväll ordnades torsdagen den 16 februari i Nordsjö. Evenemangets inspelning kan ses på Helsingforskanalen.
Kuvassa Vuosaaren Mosaiikkitori ja ihmisiä kävelemässä.
Bild: Paavo Jantunen

Borgmästare Juhana Vartiainens invånarkväll ordnades på torsdag den 16 februari för Nordsjöborna i Nordsjö gymnasiums lokaler. Under evenemanget samlades invånarna, stadens ledning och samarbetspartners för att diskutera aktuella ämnen. Speciellt diskuterades om miljö, service och trafik.

Under kvällen fick stadens representanter höra invånarnas tankar om sitt eget bostadsområde, och invånarna kunde diskutera och ställa aktuella frågor direkt till Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen och stadens sektorschefer. Dessutom kunde invånarna på förhand önska att ämnet behandlas via enkäten i tjänsten Säg din åsikt, som är öppen för alla.

Frågor kunde också skickas under evenemanget via en meddelandevägg via en blankett som finns på Helsingforskanalens webbplats. Man kunde ställa frågor även om man deltar på distans.

- Borgmästarens invånarkväll erbjuder stadens invånare en möjlighet att diskutera frågor i det egna bostadsområdet med stadens representanter och lyfta fram de iakttagelser som de upplevt som viktiga. Man kan ställa sina egna frågor på plats eller på distans via Helsingforskanalens sändningssida. Jag önskar alla invånare i Nordsjö varmt välkomna att delta i evenemanget, kallade Titta Reunanen, teamledare i växelverkan.

I början av evenemanget hade man möjlighet att träffa representanter för stadens olika sektorer och personalen vid enheten för delaktighet och rådgivning samt lokalföreningarnas aktörer i pop up-torget från klockan 18. Målet var att invånarna skulle kunna få information och på låg tröskel föra en diskussion med stadens sakkunniga som ansvarar för beredningen och verkställandet av ärendena.

På evenemanget fanns också en barnavårdstjänst för barn över 3 år i samarbete med Pienperheyhdistys ry och Jobd'd unga. 

En tvåspråkig inbjudan skickades till invånarna i området cirka två veckor före tillställningen. 

En inspelning av evenemanget kan ses på Helsingforskanalen.

Tid: torsdag den 16 februari klockan 19 - 20.30 (pop up torget klockan 18)

Uppdaterad 10.2. och 17.2.