Borgmästare Vartiainen: Helsingfors förbereder sig för att donera ambulanser till Ukraina

Helsingfors stad förbereder sig för att donera akutvårdsenheter till Ukraina. Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden diskuterar förslaget nästa vecka, varefter stadsstyrelsen ska fatta beslut om donationen.
Finska och ukrainska flaggor framför stadshuset.
Helsingfors stad förbereder sig för att donera akutvårdsenheter till Ukraina. Bild: Sakari Röyskö

Helsingfors stad ska donera till räddningsväsendet i Ukraina fyra akutvårdsenheter som blivit onödiga för Helsingfors stads räddningsverk. Värdet på donationen är kring 48 000 euro.

– Helsingfors har stött Ukraina på många sätt sedan början av Rysslands anfallskrig, och detta stöd kommer vi att fortsätta med. Ukraina och ukrainarna behöver fortfarande all hjälp de kan få, och vi i Helsingfors är fast beslutna att hjälpa dem så länge det behövs, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Räddningsverket har tidigare donerat fem akutvårdsenheter med stadsstyrelsens beslut, och leveransen av dessa till räddningsväsendet i Ukraina har samordnats av inrikesministeriet. Det finns fortfarande ett stort behov av räddningsverksamhetens och akutsjukvårdens fordon, utrustning och materiel i Ukraina.

De akutvårdsenheter som nu doneras är av årsmodell 2013 och har hittills fungerat som reservenheter för räddningsverkets prehospitala akutsjukvård. Räddningsverket har konkurrensutsatt upphandlingen av femton nya akutvårdsenheter, och fordonsleveranserna skedde sommaren 2022. Livscykeln för akutvårdsenheterna på räddningsverket är cirka tre år från den första utryckningen, varefter de fungerar som reservenheter i tre till fem år.

Räddningsverket har underhållit, renoverat och utrustat akutvårdsenheterna för donation till räddningsväsendet i Ukraina.