Ansökan för understöd inom främjandet av välfärd och hälsa samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleds den 1 april

Stadsstyrelsen och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden i Helsingfors beviljar understöd för organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors och vars verksamhet stöder förverkligandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för främjande av välfärd och hälsa som stadsfullmäktige godkänt. Understöden för räddningsverksamheten riktas till organisationer, vars verksamhet anknyter till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd i Helsingfors stad.
Människor som går på långa träd på vintern.
Bild: Marianne Saviaho.

Ansökan för understöd inom främjandet av välfärd och hälsa samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleds den 1 april 2023 och avslutas den 2 maj 2023 kl. 16.

En informationssession om ansökan för understöd ordnas via Teams den 23 mars kl. 17. Ingen föranmälan krävs. Informationen om evenemanget och länken för deltagande hittar du här(Länk leder till extern tjänst):

Ekonomiutbildning för organisationer som ansöker om understöd

Organisationer som ansöker om understöd från Helsingfors stad erbjuds även ekonomiutbildning. Ekonomiutbildningen för organisationer ordnas den 14 mars kl. 17. Evenemanget sänds också direkt på Helsingforskanalen på www.helsinkikanava.fi(Länk leder till extern tjänst). Du kan anmäla dig till ekonomiutbildningen senast den 6 mars 2023 här(Länk leder till extern tjänst) . Länken till evenemanget på Helsingforskanalen skickas till dem som har anmält sig.  Inspelningen kan även ses i efterhand.

Evenemangsmeddelande(Länk leder till extern tjänst)

 

Mer information om ansökan för understöd inom främjandet av välfärd och hälsa samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt understödskriterier

Prenumerera på nyhetsbrevet om Helsingfors stadskanslis organisationssamarbete här(Länk leder till extern tjänst)