150 evenemang om lärande, välbefinnande och pedagogik: Temaveckan Helsingfors lär sig den 30.10−3.11

Nästa vecka erbjuds alla som är intresserade av lärande och undervisning ett enormt utbud av intressanta program då temaveckan Helsingfors lär sig och dess 150 evenemang inleds. En del av evenemangen ordnas på webben och en del på plats på olika håll i Helsingfors.

Det mångsidiga och rikliga evenemangsutbudet under temaveckan Helsingfors lär sig ger tips och verktyg för undervisnings- och fostransarbete samt möjligheter till gemensam diskussion och utveckling. Alla evenemang under veckan är avgiftsfria och evenemang ordnas på svenska, finska och engelska.

Temaveckan ordnas nu för femte gången. Ett centralt tema för temaveckan i år är välbefinnande. Välbefinnande och hälsa är förutsättningar för lärande. Vid evenemangen under veckan presenteras bland annat verksamhetssätt som främjar välbefinnandet och säkerheten hos elever och studerande, stöd för lärande samt övning i emotionella färdigheter.  

Tips för det praktiska arbetet och gemensam diskussion och utveckling 

Temaveckan erbjuder ett stort antal praktiska tips och verktyg för undervisnings- och fostransarbetet från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Under veckan kan man bekanta sig med bland annat olika digitala undervisningsverktyg samt applikationer som bygger på artificiell intelligens. Veckan erbjuder också tips för till exempel kompanjonlärarskap, lärande utomhus, väckande av läsivern, miljöfostran och lekfull vetenskapsfostran.  Programmet under veckan ger också perspektiv på utveckling av ledningen.

Programmet ger många möjligheter till gemensam diskussion och utveckling, exempelvis kring byggande av en hållbar framtid, ledning av en inkluderande verksamhetskultur samt flexibla lärmiljöer. Veckan ger också en möjlighet till samarbete och växelverkan med internationella sakkunniga inom lärande.   

Programmet under veckan omfattar evenemang som säkert också intresserar vårdnadshavare. Evenemang som är avsedda för vårdnadshavare behandlar till exempel välbefinnandet hos studerande på andra stadiet, samarbetet mellan hemmet och skolan, inlärningssvårigheter samt gemensamma aktiviteter mellan familjer med olika språklig och kulturell bakgrund.   

Läs också vår tidigare nyhet med några exempel ur programutbudet.

Program och anmälningar: helsinkieducationweek.com 

Det mångsidiga och rikliga evenemangsutbudet under veckan finns i sin helhet på helsinkieducationweek.com(Länk leder till extern tjänst), där du också kan anmäla dig till evenemangen. För att kunna anmäla dig ska du registrera dig med din e-postadress. Välkommen att inspireras vid aktuella teman och intressanta evenemang!

Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas i samarbete mellan Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning samt HundrED(Länk leder till extern tjänst),   som fokuserar på att identifiera inlärningsinnovationer.