Temaveckan Helsingfors lär sig erbjuder 150 evenemang för alla som är intresserade av lärande och undervisning

Temaveckan Helsingfors lär sig den 30.10−3.11 samlar återigen alla som är intresserande av lärande vid aktuella teman och intressanta evenemang. Det mångsidiga och rikliga evenemangsutbudet under veckan består av pedagogiska insikter och praktiska exempel samt möjligheter till diskussion och gemensam utveckling. Programmet omfattar evenemang som säkerligen också intresserar elevernas vårdnadshavare.

Temaveckan innehåller evenemang med teman som främjande av välbefinnande, de många möjligheterna inom digital pedagogik samt kompanjonlärarskap i praktiken. Upplevelserikedomen i lärandet ökas till exempel av lärande utomhus, förstärkt verklighet, rollspel och så kallade escape room-spel, alltså rymningsspel. Många av evenemangen ger praktiska tips och verktyg för undervisnings- och fostransarbetet från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

En del av evenemangen ordnas på webben och en del på plats i skolor, på daghem och i läroanstalter samt på andra platser på olika håll i staden. Evenemang ordnas på svenska, finska och engelska. Veckan ger också en möjlighet till samarbete och växelverkan med internationella sakkunniga inom branschen. Programmet i sin helhet finns på webbplatsen helsinkieducationweek.com.(Länk leder till extern tjänst) Alla evenemang under veckan är avgiftsfria.

Direktören för sektorn för fostran och utbildning Satu Järvenkallas är glad över det högkvalitativa och rikliga programutbudet under temaveckan:

”Våra skolor, daghem och läroanstalter gör ett utmärkt arbete varje dag. Vår temavecka Helsingfors lär sig erbjuder en utmärkt möjlighet att dela denna kompetens med andra. Det är fint att så många av våra enheter presenterar sin verksamhet och sina bästa insikter. Även våra samarbetspartner och internationella sakkunniga inom branschen ordnar evenemang, vilket kompletterar och diversifierar veckans utbud. Jag välkomnar alla som är intresserade av lärande och undervisning att delta i evenemangen under veckan!”

Exempel ur det mångsidiga och rikliga programutbudet

Ett centralt tema för Helsingfors lär sig-temaveckan i år är välbefinnande. Välbefinnande och hälsa är förutsättningar för lärande. Under veckan presenteras bland annat arbete för utveckling av välbefinnande i Helsingfors stads gymnasier och arbete som förebygger skolfrånvaro. Av skolorna presenterar exempelvis grundskolan Käpylän peruskoulu systematisk övning i emotionella färdigheter och grundskolan Laajasalon peruskoulu trygg övergång från lågstadiet till högstadiet. Eleverna på lågstadieskolan Hietakummun ala-asteen koulu berättar exempel på hur man genom egna handlingar kan åstadkomma gott i den egna skolan.

Veckan erbjuder ett stort antal praktiska tips för undervisningsarbetet. Under veckan kan man bekanta sig med bland annat olika digitala verktyg, applikationer som bygger på artificiell intelligens, levande rollspel, robotteknik samt hur innovativa daghem genomför digital och teknologisk pedagogik i sin vardag. Månsas lågstadieskola berättar om boktips för att väcka läsivern hos små skolelever och lågstadieskolan Roihuvuoren ala-asteen koulu ger tips för skolans miljöfostran. Daghemmet Kankarepuisto å sin sida presenterar lekfull vetenskapsfostran.

Under temaveckan går man också ut i skogen och studerar utomhus! Man får bekanta sig med undervisning utomhus på utomhuslektionerna vid lågstadieskolorna Paloheinän ala-asteen koulu och Konalan ala-asteen koulu samt genom yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos exempel på undervisning utomhus på andra stadiet. Upplevelser och olika lärmiljöer erbjuds också till exempel av den mobila teknologicontainern, rymningsspelet på naturhistoriska museet och Helsingfors stadsorkesters Musakärry-utbildningshelhet.

Evenemang också för elevernas vårdnadshavare

Programmet under veckan omfattar evenemang som säkert också intresserar vårdnadshavare. Observera att dessa evenemang är huvudsakligen på finska. Alla svenskspråkiga evenemang under veckan finns på webbplatsen helsinkieducationweek(Länk leder till extern tjänst)

Vårdnadshavare är välkomna exempelvis till välbefinnandekaféet(Länk leder till extern tjänst) på yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kvarnbäcken. I kaféet diskuterar man välbefinnandet, säkerheten och gemenskapen hos studerande och studiegemenskaper på andra stadiet. I Ode presenteras gymnasiers goda praxis(Länk leder till extern tjänst) för att främja välbefinnande och lärande.

I lekparken Kannelmäki kan man besöka kaféet Tänään tavataan(Länk leder till extern tjänst) som är en del av spädbarns- och barnfamiljverksamheten vid lekparker och familjehus. Kaféets verksamhet främjar diskussion på finska, möten och gemensamma aktiviteter mellan familjer med olika språklig och kulturell bakgrund. 

För grundskoleelevers vårdnadshavare erbjuds webbevenemang angående samarbetet mellan hemmet och skolan(Länk leder till extern tjänst) och möjligheterna inom föräldraverksamheten(Länk leder till extern tjänst) samt en presentation av elevens digitala stig(Länk leder till extern tjänst), som ger en introduktion i systematisk och jämlik övning i digitala färdigheter i skolor.

Vårdnadshavare kan bekanta sig med tjänsten Aula(Länk leder till extern tjänst), där barn och unga kan hitta verktyg till stöd för lärandet samt snabbt kontakta kuratorn, psykologen och hälsovårdaren i den egna skolan. Tjänsten omfattar också en chatt som gör det möjligt att diskutera med hälso- och socialvårdsexperter även utanför skoltiden.

Hur kan man identifiera inlärningssvårigheter, stödja lärandet och göra studierna smidigare? Helsingfors finska arbetarinstitut ordnar en föreläsning(Länk leder till extern tjänst) där man får höra och diskutera inlärningssvårigheter.

Anmälan till evenemang

Du kan anmäla dig till evenemangen under Helsingfors lär sig-temaveckan på helsinkieducationweek.com(Länk leder till extern tjänst). För att kunna anmäla dig ska du registrera dig med din e-postadress. Närmare uppgifter om evenemanget och dess målgrupp och tidpunkt samt om det ordnas på webben eller på plats finns under respektive program.

 

Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas i år för femte gången. Temaveckan är en fest för lärande där man delar med sig av pedagogiskt kunnande och god praxis, lär sig av varandra och utbyter tankar. Veckan möjliggör också samarbete med internationella sakkunniga inom lärande. Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas i samarbete mellan Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning samt HundrED(Länk leder till extern tjänst)