Yritysluotsit

Yritysluotsien avulla Helsingin kaupunki pystyy vastaamaan entistä paremmin yrittäjäkentältä kantautuviin toiveisiin ja edistämään yritysmyönteisyyttä Helsingissä.

Yritysluotsien tehtävänä on lisätä kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yritysluotsien avulla yritykset löytävät oikeat yhteistyötahot asioidensa eteenpäin viemiseksi. Yritysluotsit kartoittavat ja kuuntelevat yritysten tarpeita sekä etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsien puoleen voit kääntyä kysymyksissä, jotka koskevat esimerkiksi:

  • yritysten toimintaympäristöä ja sijoittumista,
  • lupa-asioita ja neuvontaa sekä
  • yritysyhteistyön kehittämistä ja verkostoihin ohjaamista.
Helsinki Day Dinner under the sky
Kuva: Lauri Rotko