Affärsverksamhetsplan

Affärsverksamhetsplanen fungerar som en vägkarta för dig vid planering av affärsverksamhet och då du verkar som företagare.

Dess avsikt är att:

  1. Konkretisera kommande verksamhet i praktiken.

  2. Strukturera noggrannare verksamhetens olika delområden t.ex. produktifiering, prissättning, kundmålgrupper, marknadsföring och försäljning.

  3. Klargör den tänkta företagsverksamhetens lönsamhet och möjligheterna till framgång genom planer som baserar sig kalkyler.

Här finns bra redskap för dig:

Anvisningar för att utarbeta en affärsverksamhetsplan (Länk leder till extern tjänst) (pdf)

Mall för affärsverksamhetsplanen (AVP) (Länk leder till extern tjänst) (docx)

Kalkylmall (Länk leder till extern tjänst) (xlsx)

Kalkyl för kassaflödet (Länk leder till extern tjänst) (xlsx)

För att se till att du inte är ensam inför det nya, ordnar vi också kostnadsfria utbildningar om hur man upprättar en affärsverksamhetsplan och tillhörande kalkyler. Dessa kalkyler är:

  1. Finansieringskalkyl
  2. Lönsamhetskalkyl
  3. Försäljningskalkyl
  4. Kassaflödeskalkyl

Du kommer att lära dig att använda affärsverksamhetsplanen för att planera och utveckla uppstarten av och verksamheten i ditt företag. Gör affärsverksamhetsplanen noggrant: definiera din målgrupp och lägg upp en attraktiv affärsidé, produktifiera och prissätt dina produkter/tjänster. Då har du tagit de praktiska stegen för att inleda försäljning och marknadsföring. Kom också ihåg att fastställa de mål du strävar efter för att göra ditt företag lönsamt.

Anmäl dig till utbildningen här och ladda ner mallarna för affärsverksamhetsplanen och kalkylerna från länkarna ovan.

När du har varit på Företagsinfo och gått AVP-utbildningen får du mer ut av den personliga företagsrådgivningen.