Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 9.5.2017 klo 15.00

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi varajäsen Hyttisen sekä varatarkastajaksi jäsen Loukoilan.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Asia palautetaan uuteen valmisteluun ja asia tuodaan tulevan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn sen jälkeen kun tulevan valtuuston strategia on hyväksytty.  Suunnitelmassa otetaan huomioon tulevassa strategiassa mahdollisesti esitettävät linjaukset.
Lautakunta katsoo, että asian palauttamisesta huolimatta nykyisten kävelyalueiden olosuhteiden parantaminen voidaan kuitenkin suunnitella ja aloittaa toteuttaminen nopeastikin.


Käsittely

Palautusehdotus
Rautava Risto + Andersson Hennariikka
Asia palautetaan uuteen valmisteluun ja asia tuodaan tulevan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn sen jälkeen kun tulevan valtuuston strategia on hyväksytty. Suunnitelmassa otetaan huomioon tulevassa strategiassa mahdollisesti esitettävät linjaukset.
Lautakunta katsoo, että asian palauttamisesta huolimatta nykyisten kävelyalueiden olosuhteiden parantaminen voidaan kuitenkin suunnitella ja aloittaa toteuttaminen nopeastikin.


Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Rautava Risto
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo
EI: Andersson Hennariikka, Hyttinen Nuutti, Loukoila Eija, Lovén Jape, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto, Välimäki Heta

Palautusehdotus hyväksyttiin äänin 7-2.

Liitteet

1

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -raportti

2

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma, kävely- ja katuverkko suunnitelmakartta

3

Helsingin jalankulkuympäristöt-Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016

4

Kiva keskusta kävelijoille -karttakyselyn tulokset

5

Yhteenveto saadusta palautteesta 2017

6

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman kaupallinen arviointi 2017

7

Yritysten/toimipaikkojen näkemykset maaliskuussa 2017

8

Kävelykeskustan laajenemissuunnitelmien vaikutus keskustan toimistomarkkinaan 2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus
Loukoila Eija + Rautava Risto
Lisäksi lautakunta korostaa, että kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.

Vastaehdotus
Rautava Risto + Lovén Jape
Päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet yhtenä vaihtoehtona. Lautakunta korostaa, että painopisteet määritetään painopisteet valtuuston strategiatyön pohjalta.

Lautakunta hyväksyi molemmat vastaehdotukset yksimielisesti

Liitteet

1

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

1

Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 kartta, päivätty 25.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 selostus, päivätty 25.4.2017

5

Havainnekuva, 25.4.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 25.4.2017 ja asukastilaisuuden (24.1.2017) muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6709-4

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

2

Asteritien asemakaavaehdotus (nro 12448) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Havainnekuva, 9.5.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden (14.9.2016) muisto

9

Mielipidekirjeet

10

Päätöshistoria

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Asteritien alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijainkartta

2

Piirustus 6711-3

 

Asemakaavaosasto

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kruunuvuorenrannan Kaivoskallioiden huviloiden tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12405) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12405 kartta, päivätty 15.11.2016, muutettu 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12405 selostus, päivätty 15.11.2016, muutettu 9.5.2017

5

Havainnekuva, 15.11.2016

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 15.10.2016, täydennetty 9.5.2017

8

Muistutukset

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Kaivoshuvilankujan liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6727-3

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ida Aalbergin puiston länsiosan (Ida Aalbergin tie 6) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12423) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12423 kartta, päivätty 18.10.2016, muutettu 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12423 selostus, päivätty 18.10.2016, muutettu 9.5.2017

5

Havainnekuva

6

Ida Aalbergin puiston länsiosan viitesuunnitelma

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 18.10.2016, täydennetty 9.5.2017 ja asukastilaisuuden muistio 15.2.2016

9

Muistutus

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Alppiharjun Harjuportin asemakaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville (nro 12460) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Viitesuunnitelma

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden 7.12.2015 muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Uimarannantie 8, asemakaavaehdotus (nro 12432) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12432 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12432 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Havainnekuva 9.5.2017

6

Viitesuunnitelma 9.5.2017

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja asukastilaisuuden 15.9.2016 muistio

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Lauttasaaren (Särkiniementie 10) asemakaavaehdotus (nro 12449) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12449 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12449 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Katunäkymä Särkiniementieltä

6

Pihanäkymä

7

Asemapiirros

8

Tilastotiedot

9

Kustannukset

10

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017

11

Mielipidekirjeet

12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Kruununhaan korttelin 17 tontin 7 (Liisankatu 14) asemakaavaehdotus (nro 12457) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 9.5.2017

5

Viitesuunnitelma, 24.3.2017

6

Kuvaliite suojelukohteista

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017 ja tilaisuuksien (17.8.2016 ja 15.2.2017) muistiot

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Silfverberg Outi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 9.5.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 9.5.2017

5

Havainnekuva, 9.5.2017

6

Havainnemateriaalia 9.5.2017

7

Liikennesuunnitelma 11.4.2017

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 11.11.–12.12.2016

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan sujuvat ja nopeat kävely-yhteydet Herttoniemenrannan ja Herttoniemen metroaseman välillä.


Vastaehdotus
Silfverberg Outi + Rautava Risto
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan sujuvat ja nopeat kävely-yhteydet Herttoniemenrannan ja Herttoniemen metroaseman välillä.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet selvitys

2

Sijaintikartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Somerikkotien ja Huokotien liikenneympyrän liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6719-2

 

6

Autoliikenteen verkkoselvitys (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tiivistelmä loppuraportista

2

Loppuraportti

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta  (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Arviointikertomus 2016

 

Yleissuunnitteluosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta, joka koskee yleiskaavan muuttamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Enroth Matti ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 20

 

Asemakaavaosasto

10

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Parrulaituri 2) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Lisätään: Lisäksi lautakunta edellyttää, että purettaessa suojeltu rakennus, rakennuksen seinään kiinnitetylle muistolaatalle löydetään uusi paikka vanhalta Sompasaaren satama-alueelta.

Vastaehdotus
Lovén Jape
Lisätään: Lisäksi lautakunta edellyttää, että purettaessa suojeltu rakennus, rakennuksen seinään kiinnitetylle muistolaatalle löydetään uusi paikka vanhalta Sompasaaren satama-alueelta.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Asemakaavaote

3

Ympäristökartta

4

Valokuvat

5

Lausunnot

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Ruoholahdenkanavan siltojen nimeäminen Länsisatamassa (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Nimeämiskartta

 

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa esitetään Ristikkokadun nimen muuttamista Uudenalunkaduksi (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Poikkeamishakemus (Laajasalo, Disankatu 3 ja 5 sekä Haakoninlahdenkatu 3) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Alustavat suunnitelmat ja asemakaavaote

3

Ympäristökartta

4

Asemakaava nro 12010

5

Ilmaperspektiivikuva

6

Lausunto

 

Liikennesuunnitteluosasto

7

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikennesuunnitelma (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6720-2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee yömetroliikenteen palauttamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Lausuntoehdotuksen viides kappale muutetaan muotoon:

Jo ennen länsimetron liikennöinnin alkamista HSL:n olisi hyvä yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös raportoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkökulmista.

Vastaehdotus 1
Silfverberg Outi + Lovén Jape
Lausuntoehdotuksen viides kappale muutetaan muotoon:

Jo ennen länsimetron liikennöinnin alkamista HSL:n olisi hyvä yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tutkia vielä uudelleen metron yöliikenteen järjestämisen vaihtoehtoja. HSL:n tulisi myös raportoida perusteellisemmin edellisen yömetrokokeilun tulokset. Tämän jälkeen voidaan asiaa arvioida uudestaan joukkoliikenteen palvelutason ja taloudellisuuden näkökulmista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Silfverberg Outi
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Andersson Hennariikka, Hyttinen Nuutti, Lähteenmäki Hanna, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 5-4

 

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee maksutonta paluukuljetusta Suomi 100-juhlavuoden Uutena Vuotena (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennusten laajentamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä junatunnelia (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee yöraitioliikennettä Laajasaloon (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 09.05.2017

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi