Äänestysalueet ja -paikat

Helsingin kaupunki on vaaleja varten jaettu 167 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat europarlamenttivaalien vaalipäivänä 9.6.2024 avoinna kello 9–20.

Helsingin kaupungin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat

Helsingin kaupungin äänestysaluejakokartta

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika on 29.5.–4.6.2024. Ennakkoäänestyksessä jokainen äänioikeutettu saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä on 36 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Hae lähintä ennakkoäänestyspaikkaa palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä | Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Äänestyshuoneistoja valittaessa on erityistä huomioita kiinnitetty tilojen esteettömyyteen.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Europarlamenttivaaleissa vaalipiiri ja vaalipäivän äänestyspaikka määräytyvät sen mukaan, mikä on 19.4.2024 ollut äänestäjän asuinpaikka väestötietojärjestelmässä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.