Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehitetään liikennettä kokonaisuutena: kuinka keskustaan tullaan ja miten siellä liikutaan. Liikennejärjestelmässä tarkastellaan kaikkia eri liikennemuotoja: kävely, pyöräily, joukkoliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa keskustan tarkempaa liikennesuunnittelua. Tarkoitus on myös tukea keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä.
Liikennettä Helsingin ydinkeskustassa.

Kestävä liikennejärjestelmä mahdollistaa elämyksellisen keskustan 

Tavoitteena on vahvistaa keskustan elämyksellisyyttä kestävään liikkumiseen tukeutuen. Suunnitelman myötä pyritään tilanteeseen, jossa ihmisten saapuminen ja liikkuminen keskustassa olisi sujuvampaa, kävely ja oleilu keskustassa nykyistä miellyttävämpää ja jakelu- ja huoltoliikenne palvelisivat keskustassa toimivien tarpeita hyvin.

Tavoitteet on muodostettu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kesken ja niitä on myös vuorovaikutettu muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnitelman lähtökohtia

Poikittainen autoliikenne

Ydinkeskustan viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden merkittävän kehittämisen mahdollistamiseksi ydinkeskustan poikittainen autoliikenne suunnitellaan tukeutuvaksi ensisijaisesti Pohjois- ja Eteläesplanadin muodostamaan pääyhteyteen. 

Maanalaiset pysäköintilaitokset ja huoltotunnelit

Maanalaisten pysäköintilaitosten ja huoltotunnelin saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä kehitetään määrätietoisesti palvelemaan ydinkeskustan logistisia tarpeita sekä saapumista autolla. Ensivaiheessa edistetään Hakaniemen torin pohjoispuolelta maanalaista ajoyhteyttä keskustan huoltotunneliin.

Nykyisen huoltotunnelin soveltuvuutta pysäköintilaitoksiin kulkemiseen testataan mahdollisimman pian. Selvitetään jatkovalmistelussa tunnelissa tarvittavat muutokset, jotta ajaminen parkkihalliin onnistuu eri suunnista. Autoilijoille kerrotaan ajomahdollisuudesta ja liikennettä ohjataan tunneliin opasteilla.

Katuverkko

Paikalliskatuja kehitetään rauhallisen liikkumisen ympäristöinä, jotka tukevat niin kivijalkakorttelien elävyyttä kuin kävelyreittien jatkuvuutta. Läpiajavan autoliikenteen tulee mahdollisimman suuressa määrin ohjautua pääverkon kaduille. 

Lisäksi keskustan alueella priorisoidaan kävelyn sujuvuutta ja jalankulkuympäristön viihtyisyyttä ja kehitetään välineet kävelyn sujuvuuden ja kävely-ympäristön laadun mittaamiseen tämän priorisoinnin tueksi.

Osallistaminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

Liikennejärjestelmän suunnittelun jatkotyössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien eri osapuolten sitoutumista tavoitteeseen. On tärkeää, että suunnitteluun osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä elinkeinoelämästä kaupunkilaisiin.

Suunnittelun tukena kaupunkilaisraati

Raatilaisten toivottiin tuovan omia näkemyksiään suunnittelun tueksi. Raadissa keskusteltiin ja arvioitiin keskustan käveltävyyttä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta. Raatiin osallistuminen ei edellyttänyt liikennetuntemusta tai erityisosaamista. Raatiin valittiin joulukuussa 2023 18 osallistujaa. Raati kokoontui kolme kertaa tammi-maaliskuussa vuonna 2024.

Suunnitelman ja siihen kuuluvan toimenpideohjelman on määrä valmistua kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi keväällä 2024.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

  1. Suunnitelman tavoitteet kaupunkiympäristölautakunnassa elokuussa 2023

  2. Kaupunkilaisraati tammi–maaliskuu 2024

  3. Sidosryhmätilaisuudet kevät 2024

  4. Asukaskysely kevät 2024

  5. Suunnitelmaluonnos kaupunkiympäristölautakunnassa toukokuussa 2024

Lisätietoja

Nimi
Marek Salermo

Titteli
Liikenneinsinööri, Liikenne- ja katusuunnittelu

Nimi
Henna Hovi

Titteli
Liikenneinsinööri, Liikenne- ja katusuunnittelu