”Vi ser potential i dessa områden” – Helsingfors utvecklar sina stadsförnyelseområden under de kommande åren

Staden har valt Malm, Malmgård-Gamlas, Havsrastböle och Mellungsby till stadsförnyelseområden. Genom stadsförnyelsen vill man förebygga segregation, det vill säga differentiering av bostadsområden.

En kvinna cyklar.

Specialplanerare Eeva Mynttinen, som koordinerar stadsförnyelsen, berättar varför det är viktigt att investera i områdena.

– Vi ser potential i dessa områden. De har en stark lokal identitet, mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser och där trivs människorna ute i närmiljön. Man vill utveckla områdena även för att de har mer utsatthet och erfarenhet av otrygghet än andra delar av Helsingfors. Dessutom behöver de offentliga utrymmena upprustas. Målet är att man i alla bostadsområden i Helsingfors ska få möjlighet att leva ett gott liv, berättar Myntinen.

I områdena byggs det mer, de offentliga lokalerna upprustas, stationstrakterna förbättras och investeringar görs i nya servicelokaler, idrottsparker och fritidsområden. På samma sätt ordnar man i regionerna redan i sommar olika evenemang och förbättrar trivseln i stadsmiljön.

I stadsförnyelseområdena ordnar man i sommar olika evenemang i parker, på torg och öppna platser samt håller lekparkerna och ungdomsgårdarna öppna. Även trivseln i områdena förbättras. Bilden är tagen i Malm år 2022. Bild: Lauri Rotko
I stadsförnyelseområdena ordnar man i sommar olika evenemang i parker, på torg och öppna platser samt håller lekparkerna och ungdomsgårdarna öppna. Även trivseln i områdena förbättras. Bilden är tagen i Malm år 2022. Bild: Lauri Rotko

Till exempel utlovas följande:

Malm 

 • I anslutning till Malms simhall byggs en utomhusbassäng. Simhallen utvidgas även med två banor för motionssimmare, en mångfunktionell bassäng och en kallvattenbassäng samt tre gymnastiksalar.
 • Ett nytt sjukhus och en ny central för hälsa och välbefinnande kommer att byggas i området.
 • Den grundläggande renoveringen av lekparken Filpus fortsätter och förbyggandet av Backfabrikskvarteren inleds.

Malmgård-Gamlas

 • I Malmgård byggs en skola, ett daghem och ett bibliotek samt utvecklas ett omgivande parkområde.
 • En ny grundskola byggs i Gamlas.
 • Gemenskapsodlingen som inleddes sommaren 2023 fortsätter i Malmgård.

Mellungsby

 • Gårdsbacka metrostation grundrenoveras. Ombyggnadsarbetet i köpcentret pågår och Gårdsbackahuset är under planering. Ett bibliotek, ungdomstjänsterna och kulturtjänster kommer att komma till huset.
 • I kvartershuset i Bredberget planeras daghem, skola, ungdomstjänster, arbetarinstitut och idrottstjänster.
 • Mellungsbacka metrostation planeras bli ett levande stadscentrum och ändstationen för den kommande Vandaspåran.
 • På den öppna platsen i Mellungsbacka uppförs ett frodigt och funktionellt popup-utrymme där man kan skejta.

Havsrastböle

 • Omgivningen kring torget i Havsrastböle blir ett nytt regioncentrum, där man utöver mångsidiga boendetjänster och kommersiella tjänster får ett samfällt allaktivitetshus, vars arkitekturtävling pågår.
 • Vägen till Havsrastböle iståndsätts och en grundlig renovering av Stagparken inleds.
 • Bostadsbeståndet förnyas bland annat genom att riva gammalt och bygga nytt.
 • Havsrastböletorget och dess omgivning upplivas på sommaren bland annat med lokalkonst och möbler.
I Havsrastböle skapar den marina närmiljön en fantastisk ram för boende, utomhusvistelse och trivsel. Bild: Lauri Rotko
I Havsrastböle skapar den marina närmiljön en fantastisk ram för boende, utomhusvistelse och trivsel. Bild: Lauri Rotko

Denna artikel har publicerats i Helsingforstidningen, som utkom 5.6. Tidningen delas ut till alla hem i Helsingfors och den kan läsas även på webben.

Julkaistu: 6.6.2024 klo 11.46