Världens första lekpark med datortema börjar byggas i Gräsviken i Helsingfors

Gräsvikens Lekpark, som byggdes i början av 1990-talet, börjar renoveras i slutet av oktober. Lekparken blir såvitt vi vet den första lekparken med datortema. I den nya parken kan barnen bekanta sig med datorernas och programmeringens värld medan de leker. Lekparkens höjdpunkt är de speciallekredskap inspirerade av temat som designas och byggs enligt författaren och illustratören Linda Liukas idéer. Parken beräknas bli klar i september 2024.
Illustration av ett av de huvudsakliga lekredskapen i den kommande parken
Illustration av ett av de huvudsakliga lekredskapen i den kommande parken, som föreställer en dators processor. Bild: Monstrum

Målet med renoveringen är en lekpark som fungerar som en attraktiv lärmiljö, som handledarna och de lärare som besöker parken kan använda.

Parken får sju speciallekredskap med datortema, och dessutom kommer parkens övriga lekredskap, möbler och ytmaterial att anknyta till samma datortema.

Parkens huvudsakliga lekredskap är ett lektorn i två delar, som föreställer en dators processor. För mindre barn finns bland annat gungredskap med datortema och en sandlåda i form av en spelkontroll.

I renoveringen förnyas också parkens planteringar samt staket och belysning.
 

Lekplatsutrustningen tillverkas av det prisbelönta företaget Monstrum

Helsingfors stad har utvecklat författaren och illustratören Linda Liukas ursprungliga idé om en lekpark med datortema i samarbete med landskapsarkitektbyrån Näkymä Oy och Liukas. Parken har planerats i ett nära samarbete med experter från Helsingfors olika sektorer. Nuvarande och framtida användare av parken har också engagerats i planeringen.

Parkens speciallekredskap levereras av den prisbelönta danska lekredskapstillverkaren Monstrum, som vann upphandlingstävlingen.

Vi är väldigt glada över att få en uppskattad lekredskapsexpert som Monstrum som vår partner för Helsingfors första temalekpark. Vårt mål är att skapa en speciell plats där såväl Gräsvikens barn som barn från annat håll som besöker parken kan lära sig genom lek, säger Helsingfors stads designchef Hanna Harris.

Parken byggs i en internationell miljö

Gräsvikens lekpark är den första av de temalekparker som Helsingfors stad visionerat fram. Det handlar om ett pilotprojekt: staden har som mål att bygga fler temalekparker i framtiden.

Gräsvikens lekpark valdes som plats för temalekparken på grund av dess plats och tillgänglighet. Datortemat passar dessutom utmärkt för området: I Gräsviken och Busholmen finns internationella it-företag, och nära lekparken finns flera flerspråkiga daghem och skolor.

Parken är stängd under arbetet

Gräsvikens lekpark kommer att vara stängd för besökare under hela byggtiden. Parken börjar byggas i slutet av oktober, och den planeras bli klar i september 2024.

Det nästan årslånga renoveringsarbetet orsakar inga stora olägenheter för områdets fastigheter eller för dem som rör sig i området. Arbetet inleds med rivning av gamla redskap och konstruktioner samt markarbeten. Grävarbetet kan tidvis orsaka buller. Arbetet utförs dagtid på vardagar.

Stara är entreprenör i renoveringen av parken.

Den nuvarande lekparken designades av Lars Liljefors år 1994, och dess yta är ca 0,75 ha.

Stadsmiljönämnden godkände planen 23.1.2023. Information om projektet finns på kartta.hel.fi-tjänsten, under rubriken "Gatu- och parkprojekt”.

Lekparken på kartan
Lekparken på kartan