Välfärdsområdena och Helsingfors stad oroar sig för tillgången på socialarbetare

I det gemensamma ställningstagandet från de fem välfärdsområdena och Helsingfors stad som publicerades i går uttrycktes en oro över tillgången på socialarbetare i en situation där Valvira skärpt tolkningen av vilka som kan jobba som vikarierande socialarbetare.
Arbetaren i TV-rummet.
Bild: Kaisa Sunimento

De nya riktlinjerna minskar plötsligt antalet personer som räknas till socialarbetets styrka i en situation där alla lediga platser inte kan tillsättas, eftersom det inte utexamineras tillräckligt många socialarbetare från universiteten. Samtidigt skärps kraven på dimensionering av det sociala arbetet till exempel inom barnskyddet.

De som undertecknat ställningstagandet kräver att man snarast ser överanvisningen och anpassar den till den nuläget, där välfärdsområdena redan tidigare lider av personalbrist och svag ekonomi. I ställningstagandet sägs att de nya riktlinjerna ytterligare förvärrar personalbristen.

I ställningstagandet konstateras att tillgången till kompetenta socialarbetare i förhållande till lediga tjänster är för liten. Detta beror på att det finns få nybörjarplatser inom universitetsutbildningen i socialt arbete med tanke på behovet, och antalet nybörjarplatser har inte ökat nämnvärt under de senaste åren.

Ställningstagandet har på Helsingfors vägnar undertecknats av Maarit Sulavuori, chef för familje- och socialtjänsterna.