Två timmerbyggnader i Maria sjukhusområde flyttas till östra Baggböle – grundberedning av området inleds

Rivningen av timmerbyggnaderna från 1890-talet som ligger i södra delen av före detta Maria sjukhusområde inleds i februari. Samtidigt rivs även ett bostadshus från 1980-talet som ligger i området. Ändringarna genomförs så att ett centrum för tillväxtföretag i enlighet med detaljplanen kan byggas i området.
Ett av de två husen som flyttas till östrä Baggböle är en gammal epidemipaviljong. Bild: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Ett av de två husen som flyttas till östrä Baggböle är en gammal epidemipaviljong. Bild: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Först rivs två byggnader som ursprungligen var ett desinfektionsgästhus och en epidemipaviljong. Byggnaderna har köpts av en privat person som efter mellanlagring uppför dem i östra Baggböle. 

Senare på våren utförs även andra rivnings- och förflyttningsarbeten. Ett trähus nära Mechelingatan från 1800-talet som var sjukhusets kapell- och obduktionsbyggnad flyttas närmare Banan. Den intilliggande tegelbyggnaden som var känd som desinfektionsanläggning rivs däremot. En konstruktion som liknar byggnaden ansluts till ett nybygge som senare uppförs på platsen. Samtidigt som bostadshuset från 1980-talet rivs i tomtområdet mot Banan, rivs även en gammal kolkällare som hörde till ekonomibyggnaden i röd tegel intill Mechelingatan.

Grundberedningen av centrumet för tillväxtföretag är i inledningsskedet

I södra delen av före detta Maria sjukhusområde börjar man enligt den nuvarande informationen bygga ett nytt centrum för tillväxtföretag som privat projekt 2025. Före nybyggandet utför Helsingfors stad olika ändrings- och grundberedningsarbeten i området. 

Under våren 2024 inleds utöver rivningen och förflyttningen av byggnaderna byggande av en ny gång- och cykelbro. Bron byggs från Barnhemsgatan över Banan till Maria område. 

I området förbättras även kommunaltekniken och trafikförbindelserna bland annat på Mechelingatan där avsikten är att inleda arbetena i slutet av våren 2024. Arbetena utförs för det mesta på gång- och cykellederna, och man strävar efter att minimera deras inverkan på gång- och cykeltrafiken i området. Staden meddelar om när olika byggfaser inleds och deras eventuella inverkan på trafiken.

I norra delen av området bedriver centrumet för uppstartsföretag, Maria 01, verksamhet i före detta Maria sjukhus och fortsätter sin verksamhet i de nuvarande lokalerna. Tack vare det kommande företagskvarteret kommer det före detta sjukhusområdet att bli ett i europeisk skala betydande campus för tillväxtföretag. I området kommer det att finnas plats för flera hundra aktörer och uppskattningsvis 5 000 arbetstagare.