Symppis flyttar till nya lokaler i Östra centrum

Missbrukstjänsternas dagcenter Symppis öppnar i Östra centrum i april på adressen Kajaneborgsvägen 10, där det förut fanns ett språkgymnasium. Det krävs att både lokalen och gården ändras innan Symppis kan öppna.
Symppis flyttar till nya lokaler i Östra centrum. Bild: Virpi Velin
Symppis flyttar till nya lokaler i Östra centrum. Bild: Virpi Velin

Det har varit svårt att hitta lämpliga lokaler, men nu när vi hittat en lokal inleder staden direkt en diskussion med områdets invånare och de verksamma på området. Vi informerar separat om detta, när datumen klarnar.

Symppis har tillgång till lokalerna på Kajaneborgsvägen i ca två år. Under denna tid letar man efter en permanent lokal för Symppis i östra Helsingfors.

– Med tanke på servicens karaktär är det ytterst viktigt med en öppen och transparent diskussion med som bor och verkar på området, ur ett säkerhetsperspektiv och om allt som väcker oro, poängterar Mikko Tamminen direktör för boende-, kris- och missbrukstjänsterna. 

Snart börjar man bygga om byggnaden och gården. I närheten finns daghemmet Puotila och Itäkeskuksen peruskoulu ligger lite längre bort.  Detta ställer särskilda krav på planeringen av lokalerna och för att garantera säkerheten. 

– Vid ändringen ser vi till att daghemmet och Symppis har ingångarna på var sin sida av området och att båda gårdarna helt och hållet omgärdas. Efter detta finns inte längre någon insyn mellan gårdarna, berättar Heidi Nielsen, kundchef vid stadsmiljösektorn.

Symppis kommer att vara öppet vardagar kl. 10-15 och en väktare är på plats hela öppettiden.  Genom att samarbeta med omgivningen och grannarna säkerställer vi områdets trygghet och snygghet. Vi utser personal från Symppis att samarbeta med grannarna, och grannskapets representanter ska även lätt kunna kontakta personalen.

Mångsidiga tjänster för dem som lider av beroende 

Symppis är avsett för dem som har problem med missbruk. Symppis erbjuder hälsovård och socialrådgivning samt styrning till annan service enligt behov, åt personer i utsatt position.

Servicen är lagstadgad och Helsingfors måste ordna denna i enlighet med behovet på området. Itis Symppis verkade fram till slutet av 2023 på Åbohusvägen, men efter att hyreskontraktet upphört hittade man inte genast nya lokaler åt Symppis. För klienterna i Östra centrum erbjöds tjänster i Gårdsbacka Symppis och en rörlig enhet. Detta ledde till en märkbar ökning av klientelet i Gårdsbacka Symppis, varför det inte är en hållbar lösning i längden.

Vid Symppis delar man ut redskap och anvisningar för trygg injektion. Det är också möjligt att göra snabbtest för HIV och hepatit och få vacciner. Läkaren besöker dagcentret varje vecka.

Dagcentrets klienter kan använda dator och få hjälp med exempelvis frågor om utkomst och sysselsättning. 

Gröt, kaffe och bröd erbjuds också. Man kan komma till Symppis också bara för att vila eller utbyta tankar med de anställda, andra klienter och få kamratstöd.

I Helsingfors finns Symppisar också i Gårdsbacka och Sörnäs. Den ambulerande hälsorådgivningen erbjuder tjänster på olika håll i staden. Tidtabellen och hållplatserna för den ambulerande hälsorådgivningen finns på stadens webbplats.