Studier i processindustri öppnar många karriärvägar – från bryggerier till läkemedelsindustrin

Vill du arbeta i ett bryggeri, inom livsmedelsbranschen eller i något annat område inom industrin? För dem som tar grundexamen inom processindustrin finns det så mycket jobb att arbetsmarknaden nästan tävlar om dem.
Valtteri Lehtelä presenterar bryggeriets 240 liter stora jäsningskärl. Kullervogatans bryggeris pale ale har en stark humlearom. Bild: Ilkka Ranta-aho
Valtteri Lehtelä presenterar bryggeriets 240 liter stora jäsningskärl. Kullervogatans bryggeris pale ale har en stark humlearom. Bild: Ilkka Ranta-aho

Får vi presentera: framför er har ni ett bryggeri där man brygger öl! Detta bryggeri är exceptionellt på det viset att det ligger vid Helsingfors stads yrkesintitut Stadin ammatti- ja aikuisopistos, det vill säga Stadin AO:s enhet på Kullervovägen.
Bryggeriets verksamhet presenteras av de studerande Valtteri Lehtelä och Reima Heinonen

Båda berömmer sina studier som är självständiga och ganska fria. På bryggeriet samarbetar man bland annat med studerande inom livsmedelsbranschen vid Stadin AO:s enhet på Prinsessvägen. Därifrån kommer kompetensen om recept, med andra ord uppgifter om vilken malt, humle och jäst som ska användas samt anvisningar om till exempel att koka ingredienserna i 87 grader under 95 minuter.
Lehtelä, Heinonen och andra studerande har till uppgift att följa receptet, att tillverka öl enligt anvisningarna.

På andra sidan av staden, vid enheten på Prinsessvägen i Kasberget, finns Stadin AO:s egen restaurang Kokki, där den egenbryggda ölen i fortsättningen ska säljas.

Det kräver dock en myndighetsprocess, med andra ord ett tillstånd från Valvira. Läroanstalten måste också göra en anmälan om försäljningen till Skatteförvaltningen.

Det första försäljningspartiet skulle kunna vara American pale ale-öl. Lehtelä och Heinonen berättar att drycken efter huvudjäsningen överförts till fatet för kolsyresättning och att det därifrån ska överföras till tappningsmaskinen. Även etiketterna för ölet är färdiga, också de skapade av studerande. För etiketterna ansvarar studeranden inom mediebranschen vid enheten på Kullervogatan.

De två studerandena tror att det kommer att finnas mycket jobb på bryggerier, eftersom öl kommer att drickas i all evighet. Och för det andra pågår en så kraftig småbryggeriboom just nu i Finland att det finns ett eget bryggeri i nästan varje stadsdel.

Bra sysselsättningssituation

Vid enheten på Kullervogatan studerar ungdomar också till laboranter, och i det egna laboratoriet görs bland annat bestämningarna för ölen från det egna bryggeriet. Där analyseras till exempel ölets styrka och sockerhalt.

Stf. utbildningschef Marianne Hellsten och lärare Tuija Levlin säger att de studerande inom processindustrin har ett positivt problem. Det finns så mycket jobb att det kan ta längre tid för de studerande att ta sin examen än vad de ursprungligen har planerat.

Under studierna jobbar man på arbetsplatser. När den studerande hittar en bra arbets- eller praktikplats, övergår hen till så kallat arbetsdominerat lärande till exempel med läroavtal. Studierna kan slutföras på arbetsplatsen.

Experter inom processindustrin behövs i all industriell produktion. Enligt Levlins sammanfattning är processindustrin ett område där man har hand om processer som går i rör.

I början av studierna avlägger de studerande vid enheten grundstudier som är gemensamma för alla, varefter de kan rikta in sig på bioteknik, kemiindustri, pappersindustri eller gjuteriteknik.

Bryggeriet till exempel hör till kompetensområdet för bioteknik.

Ett mångsidigt jobbutbud

Hellsten och Levlin önskar att uppfattningen om processindustrin ska bli tydligare och att man får fler ivriga studerande till branschen. I vissa företag är bristen på kompetent personal redan i dagsläget ett hinder för tillväxt.

Stora arbetsgivare är bland annat livsmedelsindustrin, målfabrikerna samt energi- och teknologiindustrin. Till arbetsgivarna hör också vattenverken och läkemedelsindustrin.

Utan processindustrin och dess experter skulle det nuvarande samhället inte vara i gång, eftersom vi inte skulle ha el eller till exempel vattenverk. Då skulle vi vara tvungna att återvända till agrarkulturen. 

De som inleder studierna för grundexamen inom processindustrin har mångsidiga bakgrunder. En del kommer direkt från grundskolan, en del är vuxna som byter bransch. 

Text: Kirsi Riipinen
Bild: Ilkka Ranta-aho
 

Nyheten publicerades för första gången i februari 2022.