Strikta regler för att göra upp eld i Nybondas och andra friluftsområden

Under våren har det förekommit olovliga lägereldar exempelvis på Nybondas klippor och stränder i östra Helsingfors. Helsingfors stad påminner om att det är tillåtet att göra upp eld endast i de byggda eldstäder som är avsedda för ändamålet. I Nybondas är det förbjudet att göra upp eld, förutom i Notuddens och Uddvarpets kokskjul samt Nybondas kåta.
Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld i terrängen, på klippor och på stränder i naturområden samt på badstränder. Bild: Mira Lainiola
Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld i terrängen, på klippor och på stränder i naturområden samt på badstränder. Bild: Mira Lainiola

– Olovliga lägereldar är en säkerhetsrisk även då det inte råder varning för terrängbrand. Exempelvis torr vass och strandgräs antänds mycket lätt av gnistor från en lägereld, påminner Helsingfors stads räddningsverk.

Man behöver alltid markägarens lov för att göra upp öppen eld och samla ved

Att göra upp eld hör inte till allemansrätten. För det krävs alltid markägarens lov. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld i terrängen, på klippor och på stränder i naturområden samt på badstränder. Som öppen eld betraktas eld som kan sprida sig genom gnistor eller via marken. Även engångsgrillar betraktas som öppen eld och får alltså inte användas i naturområden, förutom på stadens officiella eldplatser.

Att fälla eller skada träd samt samla in trämaterial i terrängen hör inte till allemansrätten och är inte tillåtet i Helsingfors stads naturområden.

– Rör dig i naturen på ett ansvarsfullt sätt och lämna inga spår. Ta hänsyn till vilda djur och andra människor. Ta reda på i förväg vad det är för slags område du ska röra dig i, för naturskyddsområdena har egna bestämmelser om fredning. Naturskyddsområdena har fått nya skyltar som berättar om fredningsbestämmelserna och de viktigaste reglerna för dem som rör sig i området, berättar naturövervakaren Mari Ahrenberg.

Det är alltid förbjudet att göra upp eld i naturskyddsområden och på Sveaborg

Att göra upp eld och grilla är förbjudet i alla Helsingfors naturskyddsområden. I de nuvarande skyddade områdena i Helsingfors har staden inga officiella eldplatser. Att göra upp öppen eld och grilla är också helt förbjudet i Sveaborgs befästnings- och parkområden.

I Helsingfors parkområden får man grilla när det inte råder varning för terrängbrand.

I Helsingfors parkområden har man markägarens, alltså Helsingfors stads, tillstånd att grilla. Man får använda grillar i parkerna på obrännbara hårda underlag, men inte på gräs. Att göra upp öppen eld är förbjudet även i parkerna.

I parkområdena har det under de senaste åren byggts flera nya grillplatser på invånarnas begäran, inom projekt för deltagande budgetering.

När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att grilla i parken. Förbudet gäller även engångs- och klotgrillar.

Elda ansvarsfullt

  • Kontrollera alltid i förväg på Meteorologiska institutets sida för varningar om en varning för terrängbrand är i kraft. När det råder varning för terrängbrand får man göra upp eld på Helsingfors stads friluftsområden endast på eldplatser med skorsten, varav de flesta är kokskjul.
  • Ta med egen ved eller grillkol. Ta inte material i naturen. Endast några av de eldplatser som Helsingfors stad upprätthåller förses med ved.
  • Var alltid försiktig med elden så att den inte sprider sig, och släck omsorgsfullt. Den som har gjort upp elden ansvarar alltid för den.
  • Grillkol och engångsgrillar som slocknat och svalnat ska hanteras på rätt sätt och endast läggas i de avsedda avfallskärlen. Lägg inte heta kol i ett avfallskärl.