Stora renoveringar i Åggelby konstisbana och ishall

Åggelby konstisbana, som blev färdig år 1977, och den närliggande ishallen kommer att renoveras i år 2024. Den stora renoveringen omfattar konstisbanan och ishallens kylteknik samt servicebyggnaden. Servicebyggnadens gym och idrottshallar är ur bruk åtminstone under vintersäsongen 2024–2025 och kommer att stängas redan den 28 april 2024 på grund av renoveringsförberedelser.
Åggelby konstisbana har årligen cirka 60 000 besök. Bild: Sami Saastamoinen
Åggelby konstisbana har årligen cirka 60 000 besök. Bild: Sami Saastamoinen

– Den största konstisen i Europa och möjligtvis hela världen har betjänat oss redan i nästan 50 år, och nu är det dags att göra en grundlig renovering där. När det blir mer utmanande varje vinter att ha naturisar i skick för skridskoåkning, blir konstisbanorna allt viktigare för motion för alla. I renoveringen förnyas tekniken så att den motsvarar dagens nivå och behov, men till exempel de skyddade särdragen såsom ljusstolparna av betong och ljusen som hänger ovanför isen blir kvar. Således kommer man även i fortsättningen att kunna njuta av Åggelbys imponerande arkitektur, berättar kultur- och fritidssektorns biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki. 

Ett hybridsystem med jord- och kondensvärme kommer att tas i bruk 

Renoveringen av ishallen gäller särskilt hallens kylsystem. Fjärrvärme kommer inte att användas längre, och Åggelby tar i bruk ett hybridsystem av jordvärme och kondensvärme som uppstår av kylsystemet. Dessutom monteras nya rör för konstisen. Arbetet inleds i juni 2024. 

Åggelby är en populär motionsplats 

Åggelby konstisbana har årligen cirka 60 000 besök och dessutom har ishallen, gymmet och idrottshallen också cirka 60 000 besök, så att de årliga besöken sammanlagt är cirka 120 000. 

Åggelby konstisbana har använts av bandyspelare och snabbskrinnare, och dessutom har skridskoåkningstider för allmänheten varit populära. Ishallen i sin tur har använts av konståkare och ishockeyspelare. Renoveringen gör att föreningarnas träningstider kommer att flyttas till andra konstisbanor och ishallar, men det kan bli utmanande att arrangera lika många och lika långa träningstider.

– Vi kartlägger hurdana träningstider som kommer att vara tillgängliga under nästa säsong och var, och vi strävar efter att hitta en lösning som är så bra som möjligt för alla. Vi kommer även att diskutera nästa säsongs träningsbokningar med föreningarna och lyssna på vilka behov föreningarna har, berättar chefen för norra områdets enhet i Helsingfors motionstjänster Piritta Forsell.