Stoas förnyelse framskrider – stadsborna får nu möjlighet att yttra sig om de nya tjänsterna

Enligt aktuell information kommer ett omfattande renovations- och utvidgningsprojekt att inledas i kulturcentret Stoa år 2028. Projektet syftar till att förnya både tjänster och lokaler. Stadsborna har spelat en aktiv roll i idégenereringen och planeringen av det nya Stoa. Med utgångspunkt i deras önskemål och tankar samt prognosuppgifter om befolkningsstrukturen har en preliminär vision och ett preliminärt servicekoncept för Stoa, som sträcker sig till 2030, skapats under våren.
Kesäinen kuva Kulttuurikeskus Stoasta. Punatiilinen rakennus vihreiden puiden lomassa.
Bild: Maarit Hohteri

Stadsborna önskar att det framtida Stoa ska vara den mest attraktiva mötesplatsen i östra Helsingfors, där man kan uppleva olika kulturer och en känsla av gemenskap. Stoa bör erbjuda ett spännande och överraskande kulturutbud, möjligheter för umgänge och hobbyverksamhet samt lärande, antingen självständigt eller i handledda grupper. Den nya visionen och det nya servicekonceptet kommer att presenteras för allmänheten i Stoas foajé den 20–27 mars 2024 och på webbsidan kerrokantasi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) från den 20 mars till den 3 april 2024, där alla är välkomna att lämna kommentarer.

Ett mångsidigt Stoa som avspeglar invånarna

Östra Helsingfors är ett intressant område i hela Finlands skala med en snabbt ökande och diversifierad befolkning. Redan nu har mer än 40 procent av invånarna i området ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska.  Vid utformningen av Stoas vision och nya servicekoncept har staden samlat in synpunkter från invånarna genom intervjuer, webbenkäter, verkstäder och ett gemenskapligt konstprojekt, för att säkerställa att alla oberoende av bakgrund har möjlighet att bidra med sina idéer. I planeringen beaktas också prognosdata om befolkningsstrukturens utveckling i området.

"Vid utformningen av det framtida Stoa har vi involverat invånarna på ett mångsidigt sätt, inklusive de olika språkgrupperna i östra Helsingfors. Detta lägger en solid grund för förnyelsen, så att Stoa genuint blir ett kulturcentrum som reflekterar områdets karaktär och som invånarna känner som sitt eget", säger kulturdirektör Mari Männistö.

”Stoa och östra Helsingfors är i fokus för just nu, eftersom området utvecklas snabbt under de närmaste åren, med en snabbt växande och diversifierad befolkning. Under datainsamlingsfasen blev det tydligt att områdets invånare är redan nu stolta över sin tillhörighet. Vår vision är att vara en sammanhållande granne, vilket innebär att vi både diskuterar svåra ämnen och firar områdets kulturella mångfald, samtidigt som vi för människor och idéer samman", tillägger Stoas direktör Antti Sarpo.

Möjlighet att påverka Stoas framtid

Det finns fortfarande möjlighet att delta i planeringen av det framtida Stoa i mars-april då visionen för 2030 och det nya servicekonceptet presenteras och öppnas för kommentarer från stadsinvånarna. Efter detta kommer visionen och servicekonceptet att finjusteras till sina slutgiltiga former.

 

Stoan Tulevaisuuslaboratorio II: Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus (Stoas Framtidslaboratorium II: öst får vad öst beställer – vi planerar tillsammans ditt livs centrum) i Stoas foajé den 20–27 mars 2024

Välkommen att kommentera visionen för Stoa 2030 och det nya servicekonceptet, antingen personligen i Stoas foajé eller på webbplatsen kerrokantasi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) mellan den 20 mars och den 3 april 2024.

Under samma tak i kulturcentret Stoa finns Helsingfors kulturtjänster, Östra centrums bibliotek, ungdomarnas aktivitetshus Kipinä, Työväenopisto och svenska arbetarinstitutet Arbis, samt restaurangen Box Stoa. Framtidslaboratoriet är ett gemensamt projekt för dessa aktörer.

Stoas öppettider:

Mån–tors: 8–20
Fre: 8–18
Lör: 10–16
Sön: 12–18

För mer information, kontakta:

Minna Roine, kommunikationsexpert, 040 192 4579, minna.roine@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Antti Sarpo, direktör för Stoa, 040 184 6138, antti.sarpo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)