Stoan uudistus etenee – kaupunkilaiset pääsevät nyt antamaan mielipiteen uusista palveluista

Kulttuurikeskus Stoassa alkaa näillä näkymin vuonna 2028 mittava perusparannus- ja laajennushanke, jonka yhteydessä Stoan palveluja ja tiloja uudistetaan. Kaupunkilaiset ovat olleet mukana ideoimassa ja suunnittelemassa uutta Stoaa. Asukkaiden toiveiden ja ajatusten pohjalta sekä väestörakenteen ennustetietoihin perustuen Stoalle on tänä keväänä luotu alustava, vuoteen 2030 tähtäävä visio ja palvelukonsepti.
Tulevaisuuden Stoan visiota ja palvelukonseptia esitellään ja on mahdollista kommentoida Stoassa 20.–27.3. Kuva: Maarit Hohteri
Tulevaisuuden Stoan visiota ja palvelukonseptia esitellään ja on mahdollista kommentoida Stoassa 20.–27.3. Kuva: Maarit Hohteri

Kaupunkilaiset toivovat, että tulevaisuuden Stoa on Itä-Helsingin vetovoimaisin ajanviettopaikka, jossa on mahdollista kohdata toisten kanssa moninaisten kulttuurien ja naapurillisen yhteishengen äärellä. Stoassa halutaan nauttia kiinnostavasta ja yllättävästä kulttuuritarjonnasta, hengata tai harrastaa sekä oppia joko omatoimisesti tai ohjatusti. 

Uutta visiota ja palvelukonseptia esitellään ja sitä on mahdollisuus kommentoida Stoan aulassa 20.–27.3. sekä kerrokantasi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-alustalla 20.3.–3.4.

Monipuolisesti asukkaiden näköinen Stoa

Itä-Helsinki on koko Suomen mittakaavassa mielenkiintoinen alue, jonka väestö kasvaa ja moninaistuu nopeasti, ja Itäkeskuksen asukkaista jo nyt yli 40 prosenttia on muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä. 

Stoan vision ja uuden palvelukonseptin suunnittelussa ja ideoinnissa tietoa kerättiin kaupunkilaisilta monin eri tavoin, kuten haastatteluin, verkkokyselyin, työpajoin ja yhteisötaideteoksen avulla. Tavoitteena oli, että taustasta riippumatta kaikilla helsinkiläisillä oli mahdollisuus tulla mukaan ideoimaan. Suunnitteluun vaikuttavat myös ennustetiedot alueen väestörakenteen kehityksestä.

– Tulevaisuuden Stoan suunnitteluun saimme mukaan monipuolisesti alueen asukkaat, myös Itä-Helsingin moninaiset kieliryhmät. Tämä on hyvä lähtökohta uudistamiselle niin, että Stoasta tulee aidosti alueen oloinen kulttuurikeskus, jonka itä-helsinkiläiset kokevat kiinnostavaksi ja omakseen, iloitsee kulttuurijohtaja Mari Männistö.

– Stoa ja Itä-Helsinki ovat tällä hetkellä mielenkiinnon keskipisteessä, koska ne kehittyvät seuraavien vuosien aikana vauhdilla; väestö kasvaa ja moninaistuu alueella voimakkaasti. Tiedonkeruuvaiheessa kävi selväksi, että asukkaat ovat alueesta ylpeitä jo nyt. Vision mukaan roolimme on olla yhteen kokoava naapuri. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että keskustelemme hankalistakin aiheista, juhlimme alueen monia kulttuureita ja tuomme ihmisiä ja ideoita saman pöydän ääreen, sanoo Stoan johtaja Antti Sarpo.

Stoan tulevaisuuteen ehtii vielä vaikuttaa

Tulevaisuuden Stoan suunnitteluun voi osallistua vielä maalis-huhtikuussa, kun visio 2030 ja palvelukonsepti esitellään ja avataan kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Tämän jälkeen visio ja palvelukonsepti viimeistellään lopulliseen muotoonsa.


Stoan Tulevaisuuslaboratorio II: 
Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus 20.–27.3., Stoan aula

Tervetuloa kommentoimaan Stoan visiota 2030 sekä palvelukonseptia! Suunnitelmat ovat nähtävillä ja kommentoitavana myös kerrokantasi.hel.fi-verkkosivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 20.3.–3.4.

Kulttuurikeskus Stoassa saman katon alla toimivat Helsingin kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, Nuorten toimintatalo Kipinä, Työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis sekä ravintola Box Stoa. Tulevaisuuslaboratorio on toimijoiden yhteinen hanke. 

Stoan aukioloajat:

ma–to klo 8–20 
pe klo 8–18
la klo 10–16 
su klo 12–18 

 
Lisätiedot:

Minna Roine | viestintäasiantuntija | 040 192 4579 | minna.roine@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Antti Sarpo | Stoan johtaja | 040 184 6138 | antti.sarpo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)