Ställningstagande: Det är inte tillåtet att publicera bilder på barn och unga som råkat ut för olyckor

Esbo, Helsingfors och Vanda städer påminner att alla vuxna, både medier och utomstående, har ansvar för att skydda barn och unga från publicitet vid olyckshändelser och i andra situationer där myndigheter är inblandade. Det är i synnerhet olämpligt att publicera bilder på skadade barn och unga.
Info-logo

Till exempel Helsingin Sanomat använde i samband med sina nyheter torsdag 11.5.2023 en bild, där offren kunde ses helt med undantag av deras ansikten. Senare beskars bilden, men fortfarande var offren synliga.

Att bara beskära ansiktena på bilderna är inte tillräckligt för att skydda offrens identitet. I synnerhet barn och unga kan själva känna igen varandra på kläder om de går i samma skola eller till och med om de bor i samma bostadsområde. Ofta kan också vårdnadshavare och andra närstående känna igen barn och unga på basis av kläder. Det finns också en stor risk att bilder av olyckshändelser fortsätter att leva kvar på webben för alltid, också i det fall att bilderna senare beskärs eller tas bort.

När man publicerar bilder av olyckshändelser med en mycket snabb tidtabell är det möjligt att informationen om det som hänt ännu inte nått offrens närstående. Det är traumatiskt att via nyhetsbilder få veta att ens barn eller syskon blivit skadad i en olyckshändelse.

Dessutom måste myndigheterna garanteras arbetsro. Räddningsverken i Nyland vädjade efter broolyckan i Hagalund att man inte skulle fotografera offren eller störa räddningsarbetet. Myndigheterna har ofta påmint om saken sedan tidigare.

Alla som utsatts för olyckan är i chock – oberoende av om de själva blivit skadade eller ej. Därför är det också moraliskt tvivelaktigt att be läsare skicka in bilder. Om någon trots allt skickar in läsarbilder, ska de endast publiceras efter att saken övervägts noggrant.  

Journalistreglerna tar också ställning till integritetsskydd. I reglernas punkter 28 och 30 konstateras bland annat att medier alltid ska iaktta särskild försiktighet när man behandlar frågor som rör minderåriga, och att man alltid ska iaktta diskretion i informationssökningen och nyhetsförmedlingen om offren.

Med räddningsverkens ord: Agera som om offret skulle vara din närstående. Ge räddarna arbetsro. Fota livet, inte olyckplatsen.

 

Johanna Pajakoski
kommunikationsdirektör, Esbo stad

Liisa Kivelä
kommunikationsdirektör, Helsingfors stad

Kaisu Tolvanen
ställföreträdande kommunikationsdirektör, Vanda stad