Lapsista ja nuorista ei saa julkaista kuvia onnettomuustilanteissa

Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki muistuttavat, että kaikkien aikuisten, niin median kuin sivullisten, vastuulla on suojella lapsia ja nuoria julkisuudelta onnettomuustilanteissa ja muissa viranomaistilanteissa. Erityisesti valokuvien julkaiseminen loukkaantuneista lapsista ja nuorista on paheksuttavaa.
Info-logo

Esimerkiksi Helsingin Sanomat käytti viime torstain 11. toukokuuta siltaonnettomuuden uutisointinsa yhteydessä kuvaa, jossa uhrit olivat kasvoja lukuun ottamatta nähtävissä. Uutisessa ollutta kuvaa rajattiin myöhemmin uudelleen, mutta uhrit olivat edelleen näkyvissä.

Pelkästään kasvojen rajaaminen kuvasta ei ole riittävä suojelutoimenpide. Erityisesti lapset ja nuoret itse tunnistavat toisensa vaatteista joko oppilaitoksen väen tai jopa asuinalueen laajuisesti. Usein myös huoltajat ja muu lähipiiri tunnistavat lapset ja nuoret vaatteiden perusteella. On myös merkittävä riski, että onnettomuustilanteista julkaistut kuvat jäävät kiertämään verkkoon ikuisesti, vaikka kuvia myöhemmin rajattaisiin lisää tai poistettaisiin. 

Kun onnettomuustilanteista julkaistaan kuvia hyvin nopealla aikataululla, on mahdollista, että tieto tapahtuneesta ei ole vielä saavuttanut edes uhrien lähiomaisia. On traumaattista nähdä uutiskuvan kautta, että oma lapsi tai sisarus on loukkaantunut onnettomuudessa. 

Myös viranomaisille pitää taata työrauha. Uudenmaan alueen pelastuslaitokset julkaisivat Tapiolan siltaturman jälkeen vetoomuksen, ettei onnettomuuden uhreja kuvattaisi eikä pelastustyötä häirittäisi. Viranomaiset ovat muistuttaneet aiheesta useasti aiemminkin.

Kaikki onnettomuustilanteiden osalliset ovat shokissa – riippumatta siitä loukkaantuivatko he itse vai eivät. Näin ollen on myös moraalisesti arveluttavaa pyytää lukijakuvia. Mikäli medialle kuitenkin tällaisia lähetetään, niitä tulee julkaista vain erityistä harkintaa käyttäen.   

Journalistien ohjeissa otetaan myös kantaa yksityisyyden suojaan. Ohjeen kohdissa 28 ja 30 todetaan muun muassa, että median on aina noudatettava erityistä varovaisuutta, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita, ja kaikissa onnettomuustilanteissa tai uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. 

Pelastuslaitosten sanoja lainaten: Toimi niin kuin uhri olisi läheisesi. Anna myös pelastajille työrauha. Kuvaa elämää, älä onnettomuutta.

Johanna Pajakoski
viestintäjohtaja, Espoon kaupunki

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki

Kaisu Tolvanen,
vt. viestintäjohtaja, Vantaan kaupunki