Stadsstyrelsen godkände föravtal och ändring av delägaravtal för Västbanan

Stadsstyrelsen godkände ett föravtal och en ändring av delägaravtalet för Västbanan för Helsingfors del vid sitt sammanträde den 24 juni. Stadsstyrelsen godkände dessutom databokslutet 2023 och beviljade lån till Högholmens djurgård stiftelse.
Kaupungintalon julkisivu.
Bild: Sakari Röyskö

Stadsstyrelsen godkände ett föravtal som hänför sig till Västbanans byggnadsfas och EU-stöd samt en ändring av delägaravtalet för Helsingfors del.

Helsingfors är delägare i Västbanan Ab (tidigare Entimmeståget till Åbo Ab) vars verksamhetsområde är att planera en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo fram till byggnadsfasen.

Under våren har ägarna i Västbanan Ab förhandlat om att upprätta ett föravtal. Föravtalet gäller övergången till byggnadsfasen och dess finansiering. Föravtalet är nödvändigt för att främja och trygga bolagets möjligheter att få EU-stöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Ändringen av delägaravtalet gör det möjligt för Västbanan Ab att genomföra de förberedande arbeten som behövs för CEF-stödet.

Enligt föravtalet och det ändrade delägaravtalet deltar Helsingfors inte i att finansiera vare sig byggnadsfasen eller de förberedande arbetena. 

Helsingfors äger 7,5 procent av Västbanan Ab. De övriga ägarna är finska staten med 51 procents andel och Esbo, Åbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt med andelar av olika storlek. 

Helsingfors har deltagit i finansieringen av Västbanans planeringsfas med 5,9 miljoner euro. Andelen blir betald år 2024.

Stadsstyrelsen godkände databokslutet 2023

Stadsstyrelsen godkände Helsingfors stads databokslut 2023. Av databokslutet framgår hur dataskyddet och datasäkerheten har förverkligats i stadens verksamhet under det år som gått. I databokslutet rapporteras hur staden bedömer dataskyddets och datasäkerhetens tillstånd år 2023. Databokslutet baserar sig på de uppgifter som var tillgängliga i slutet av 2023.

Databokslutet visar att det gjordes 54 konsekvensbedömningar av dataskyddet under förra året och att det kom in 1 976 begäran av insyn i egna uppgifter. I databokslutet konstateras att dataskyddsarbetet behöver omorganiseras till vissa delar och i vissa sektorer behövs även bättre fördelning av resurser.

Stadens dataskyddsarbete utformas genom stadens interna arrangemang och följer utvecklingen i EU och i den övriga världen. I dataskyddsarbetet ska man fästa avseende vid att arbetet blir en del av dataekonomin som helhet. Hur dataskyddet genomförs beror på hur det expanderande regelverket på EU-nivå utvecklas. Dataskyddsarbetet påverkas också av andra trender, såsom användning av artificiell intelligens som har blivit allt vanligare.

Ett databokslut upprättas och föreläggs stadsstyrelsen årligen.

Stadsstyrelsen beviljade lån till Högholmens djurgård stiftelse och Helsinki Stadion Oy

Stadsstyrelsen beslutade att bevilja ett lån på högst 12 miljoner euro till Högholmens djurgård stiftelse.  Högholmens djurgård stiftelse är en del av Helsingfors stadskoncern och staden stöder stiftelsens verksamhet.

Högholmen behöver lån för att bygga om entrén till djurparken. Ingången sker huvudsakligen genom en byggnad på Blåbärslandet. När Kronbroarna blir färdiga flyttas djurparkens gräns till Högholmen och djurparken kan därför inte längre använda den nuvarande entrébyggnaden. Kostnaderna för ombyggnaden av entrén beräknas uppgå till totalt cirka 15 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt). Resten finansieras med ett projektbidrag på 2,3 miljoner euro från projektet Kronbroarna och med en miljon euro från Högholmens djurgård stiftelses egna tillgångar.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom att bevilja Helsinki Stadion Oy ett lån på 2,5 miljoner euro för att finansiera projekt för ombyggnad av Tölö fotbollsstadion. Lånet täcker ombyggnaden av stadionbyggnadens läktarkonstruktioner samt ny belysning och ytbeläggning för planen.

Helsinki Stadion Oy är stadskoncernens dotterbolag. Staden äger 80,5 procent av aktierna i bolaget och innehar 96,9 procent av rösträtten.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar. Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 12 augusti.