Kaupunginhallitus hyväksyi Länsiradan esisopimuksen ja osakassopimuksen muutoksen

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24. kesäkuuta Länsiradan esisopimuksen ja osakassopimuksen muutoksen Helsingin osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi myös vuoden 2023 tietotilinpäätöksen ja myönsi lainan Korkeasaaren eläintarhan säätiölle.
Kaupunginhallituksen kevätkauden päättänyt kokous pidettiin 24. kesäkuuta. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallituksen kevätkauden päättänyt kokous pidettiin 24. kesäkuuta. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus hyväksyi Länsiradan rakentamisvaiheeseen ja EU-tukiin liittyvän esisopimuksen ja osakassopimuksen muutoksen Helsingin kaupungin osalta. 

Helsinki on osakkaana Länsirata Oy:ssä (aiemmin Turun Tunnin Juna Oy), jonka toimialana on Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelu rakentamisvaiheeseen asti.

Kevään aikana Länsirata Oy:n omistajat ovat neuvotelleet esisopimuksen laatimisesta. Esisopimus koskee rakentamisvaiheeseen siirtymistä ja rahoittamista. Esisopimus tarvitaan yhtiön EU:n CEF Liikenne -tukien saamismahdollisuuksien edistämiseksi ja turvaamiseksi. Osakassopimuksen muutos puolestaan mahdollistaa Länsirata Oy:lle CEF-tuen kannalta tarpeellisten valmistelevien töiden tekemisen.

Esisopimuksen ja osakassopimuksen muutoksen mukaisesti Helsinki ei osallistu rakentamisvaiheen eikä CEF-tuen valmistelevien töiden rahoittamiseen. 

Helsingin omistusosuus Länsirata Oy:stä on 7,5 prosenttia. Muut omistajat ovat Suomen valtio 51 prosentin osuudella sekä eri suuruisin osuuksin Espoo, Turku, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. 

Helsinki on osallistunut Länsiradan suunnitteluvaiheen rahoittamiseen 5,9 miljoonalla eurolla. Osuus tulee maksetuksi kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana. 

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 tietotilinpäätöksen

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin tietotilinpäätöksen 2023. Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet kaupungin toiminnassa viime vuonna. Tietotilinpäätöksestä ilmenee, miten tietosuojan ja tietoturvan tila on nähty vuonna 2023 ja se perustuu vuoden 2023 lopulla saatavilla olleisiin tietoihin.

Tietotilinpäätöksestä selviää, että viime vuonna tietosuojan vaikutustenarviointeja tehtiin 54 kappaletta, ja omien tietojen tarkastuspyyntöjä tuli kaupungille 1 976 kappaletta. Tietotilinpäätöksessä todetaan, että tietosuojatyö kaipaa paikoin uudelleenorganisoitumista sekä joidenkin toimialojen osalta myös parempaa resursointia tietosuojatyön toteuttamiseen.

Kaupungin tietosuojatyö muotoutuu sekä kaupungin sisäisten järjestelyjen että EU:n, kuin muunkin maailman kehityksen mukana. Tietosuojatyössä on otettava entistä enemmän huomioon työn sijoittuminen osaksi datatalouden kokonaisuutta ja tietosuojan toteuttamiseen vaikuttaa yhä laajeneva EU:n laajuinen säädöskehikko. Tietosuojatyöhön vaikuttavat myös muut trendit, kuten tekoälyn käytön yleistyminen.

Tietotilinpäätös laaditaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuosittain.

Kaupunginhallitus myönsi lainan Korkeasaaren eläintarhan säätiölle ja Helsinki Stadion Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti myöntää enintään 12 miljoonan euron lainan Korkeasaaren eläintarhan säätiölle. Korkeasaaren eläintarhan säätiö on osa Helsingin kaupunkikonsernia, ja kaupunki tukee sen toimintaa.

Korkeasaari tarvitsee lainaa eläintarhan sisäänkäynnin uusimiseksi. Pääasiallinen sisäänkäynti tapahtuu Mustikkamaalla sijaitsevan rakennuksen kautta. Kruunusiltojen myötä eläintarhan raja siirtyy Korkeasaareen, eikä eläintarha siten voi enää käyttää nykyistä sisäänkäyntirakennusta. Sisäänkäynnin uusimisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 15 miljoonaa euroa (alv 0 prosenttia). Loppuosa rahoitetaan Kruunusillat-hankkeelta saatavalla 2,3 miljoonan euron hankerahoituksella ja Korkeasaaren eläintarhan säätiön omin varoin miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus päätti myös myöntää 2,5 miljoonan euron lainan Helsinki Stadion Oy:lle Töölössä sijaitsevan jalkapalloareenan peruskorjaushankkeiden rahoittamiseksi. Lainalla katetaan stadionrakennuksen katsomorakenteiden peruskorjaus sekä kenttäalueen valaistuksen ja pinnoitteen uusiminen.

Helsinki Stadion Oy on kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö, jonka osakkeista kaupunki omistaa 80,5 prosenttia ja äänivallasta 96,9 prosenttia.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla. Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12. elokuuta.