Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen gav utlåtande om förslag att skydda basturna Arla och Kotiharju

Vid sammanträdet den 16 januari gav stadsstyrelsen sitt utlåtande till NTM-centralen i Nyland om Museiverkets förslag att skydda basturna Arla och Kotiharju.
Ihmisiä Kotiharjun saunan edustalla.
Bild: Maija Astikainen

Stadsstyrelsen konstaterar att den inte har något att yttra om Museiverkets förslag, eftersom skydd i detaljplanen inte täcker viktiga värden som basturna har konstaterats ha, såsom fast inredning.

Museiverket gjorde ett förslag till byggnadsskydd för basturna i höstas. Museiverket motiverar skyddandet bland annat med de allmänna basturnas kulturarv.

Stadsstyrelsen godkände dessutom för sin del en detaljplaneändring för Silvervägens omgivning i Lassas i Haga. Ärendet går vidare för beslut i stadsfullmäktige. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ett seniorcenter som erbjuder serviceboende och öppenvårdstjänster för äldre.